กระเช้าปีใหม่ ต้องได้มาตรฐาน

/data/content/26648/cms/e_abcdhknpqyz3.jpg


          กรุงเทพมหานคร เผย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆ ควรติดฉลากบอกรายละเอียดของสินค้าพร้อมวันหมดอายุที่ชัดเจน


          นายพีระพงษ์สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ กทม. ได้ขอความร่วมมือกับสถานประกอบการและห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในการจัดกระเช้าของขวัญที่ได้มาตรฐานเข้าร่วมโครงการกับกทม. โดยต้องมีการติดฉลากบอกรายละเอียดของสินค้าพร้อมทั้งวันหมดอายุที่ชัดเจน ติดป้ายข้อความ “หากผู้บริโภคไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าให้นำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ภายในวันที่ 28 ก.พ. 58” ซึ่งจะมีการแถลงข่าวในวันที่ 9 ธ.ค.นี้พร้อมทั้ง กทม. จะมีสุ่มตรวจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่ 50 เขต อย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือน ก.พ.58 ซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ


          สำหรับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่แบ่งออกเป็น 1. กระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์สินค้าจะต้องมีระยะเวลาก่อนหมดอายุอย่างน้อย6เดือนฉลากอาหารมี อย. รับรองมีรายละเอียดวันหมดอายุของสินค้าทุกชนิดบนกระเช้า มีสัญลักษณ์ของห้าง/สถานประกอบการบนกระเช้าแสดงวันที่รับเปลี่ยนคืนหากผู้บริโภคไม่พอใจในคุณภาพภายใน 28 ก.พ. 2558 2. กระเช้าของขวัญประเภทผักผลไม้ สินค้าต้องสด ใหม่แสดงวัน เดือน ปีที่บรรจุลงกระเช้าและรอจำหน่ายไม่เกิน 3 วัน มีสัญลักษณ์ของห้าง/สถานประกอบการบนกระเช้าแสดงวันที่รับเปลี่ยนคืนหากผู้บริโภคไม่พอใจในคุณภาพตามเงื่อนไขของสถานประกอบการ


          3. กระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีการตั้งวางกระเช้าสินค้าประเภทนี้แยกจากกระเช้าอื่นๆมีรายละเอียดสินค้าและสามารถเปลี่ยนคืนได้ก่อนวันหมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดในกระเช้า 4. กระเช้าสินค้าทางเลือกอื่นๆเช่น กระเช้าขนมไทยหรือกระเช้าเพื่อสุขภาพแสดงวันหมดอายุของสินค้าทุกชนิดบนกระเช้าหรือจำหน่ายวันต่อวันหากเป็นอาหารพร้อมบริโภคที่มีอายุสั้นแสดงสัญลักษณ์ของห้างบนกระเช้า 5. กระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551


 


 


          ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code