กระตุ้น `คนเมือง` รับผิดชอบสังคม

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


กระตุ้น 'คนเมือง' รับผิดชอบสังคม thaihealth


แฟ้มภาพ


นักศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อการสื่อสาร จาก 14 คณะ 11 มหาวิทยาลัย ชู 19 ผลงาน ย้ำจุดยืนเรียนรู้โจทย์จริงของสังคม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Thai Strong Teens (วัยรุ่นไทยเข้มแข็ง) สะท้อน 2 โจทย์ใกล้ตัว "ทรัพยากร" และ "การเรียนรู้" กระตุ้นให้ "คนเมือง" ตระหนักและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม


งานนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สภาคณบดีศิลปศาสตร์แห่งประเทศไทย และ สสส. นำเสนอผลงานของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network for Change: UNC) มาจัดแสดง ณ โซนสกายล็อบบี้ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


Brand Khunan เป็นชื่อผลงานของนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่นำเสนอป่าขุนน่าน ซึ่งเป็นต้นน้ำสายหลักที่ส่งไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาถึง 45 เปอร์เซ็นต์ จึงต้องการสื่อให้ "คนเมือง" ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟู ผ่านการนำเสนอการสร้างอัตลักษณ์ให้ชาวขุนน่าน ผ่านแบรนด์ และโฆษณาทีวี


รายการเสือเล่าเช้านี้ (เสียงสะท้อนจากผืนป่าตะวันตก) จากสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ที่นำเสนอในรูปแบบของ TV Scoop ล้อเลียนรายการทางทีวี โดยมีเสือและกวางเป็นผู้รายงานข่าวของมนุษย์ที่ทำลายธรรมชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของความรักป่า เสริมสร้างความรู้ให้กับคนเมืองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่สามารถส่งผลกระทบต่อตัวพวกเขาได้


For Rest's Life ผลงานของสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร ร่วมจัดทำแคมเปญ #ForRestsLIFE และเชิญชวนให้คนไทยมาร่วมลงชื่อให้ป่าแม่วงก์เป็นมรดกโลก โดยมีแนวคิด ป่าที่สำคัญไม่ควรถูกทำลาย และทางออกของปัญหาการสร้างเขื่อน เพื่อให้ประชาชนได้รับชุดข้อมูลที่ถูกต้อง เรื่องการจัดการน้ำและสร้างเขื่อน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่าตะวันตก เข้าใจและเห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ


เหล่านี้เป็นตัวอย่างผลงานใน 19 ผลงาน ที่นำเสนอเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นในสังคม สนใจสามารถเข้าชมผลงานของน้อง ๆ เหล่านี้ได้ที่ www.scbfoundation.com/project/UNC

Shares:
QR Code :
QR Code