กรมอนามัยแนะล้างตลาด ป้องกันน้ำท่วมขัง

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์


กรมอนามัยแนะล้างตลาด ป้องกันน้ำท่วมขัง thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัยแนะล้างตลาด-ลอกท่อป้องกันน้ำท่วมขังช่วงฝนชุก เพื่อป้องกันความสกปรกปนเปื้อนลงสู่อาหารและเป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ


นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ย่างเข้าสู่ฤดูฝนทำให้มีฝนตกหนักในหลายๆ พื้นที่จนอาจมีน้ำท่วมขังในบริเวณตลาด ทำให้เกิดความสกปรก ส่งผลต่อความสะอาดของอาหารที่จำหน่าย เพื่อป้องกันความสกปรกปนเปื้อนลงสู่อาหารและเป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ เจ้าของและผู้ประกอบการควรล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละครั้ง สำหรับวิธีการล้างควรเริ่มการทำความสะอาด โดยการปัดกวาดหยากไย่ สิ่งสกปรกบนเพดาน ฝาผนัง โคมไฟ พัดลม ฯลฯ กวาดเศษขยะตามพื้น ทางเดิน ระบายน้ำ แผงและเขียงจำหน่ายอาหาร จากนั้นขัดด้วยผงซักฟอกหรือโซดาไฟเพื่อกำจัดคราบสกปรกตามพื้น ทางเดิน รางระบายน้ำ เขียงหรือแผง แล้วใช้น้ำฉีดล้างให้สะอาด ก่อนจะฆ่าเชื้อโรค โดยใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีน 60 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 20 ลิตร ใส่ลงในฝักบัวรดน้ำ และรดบริเวณพื้น ทางเดิน เขียง แผง ทางระบายน้ำเสียให้ทั่ว จากนั้นปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคนอกจากนั้น ควรมีการสำรวจท่อระบายน้ำรอบตลาดอยู่เสมอ หากอุดตันหรือสกปรก มีขยะไปสะสม ควรทำการลอกท่อระบายน้ำดังกล่าวทันที ส่วนบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่ปัสสาวะ และก๊อกน้ำสาธารณะที่ใช้ในตลาด ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและล้างด้วยน้ำสะอาด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อได้ โดยเฉพาะจุดเสี่ยง ได้แก่ สายฉีดชำระ พื้นห้องส้วม ที่รองนั่งส้วมแบบนั่งราบ ที่กดน้ำ ก๊อกน้ำ และกลอนประตู ที่สามารถติดต่อจากการสัมผัสสิ่งขับถ่ายที่ปนเปื้อนเชื้อโรค จึงต้องมีการทำความสะอาดเป็นเพื่อลดจุดเสี่ยงของการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรค


 

Shares:
QR Code :
QR Code