กรมสุขภาพจิตเผยคนไทยฆ่าตัวตายน้อยลง

น.พ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถานการณ์การฆ่าตัวตายของประเทศไทยล่าสุดถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับประเทศแถบเอเชีย โดยปี”53 อยู่ที่ 5.71 รายต่อแสนประชากร เมื่อเทียบกับปี”52 อยู่ที่ 5.97 ราย ซึ่งมีความพยายามในการลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อทำให้ความสูญเสียจากการฆ่าตัวตายลดลง เช่น การใช้โครงการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยการให้ อสม.เยี่ยมบ้านพูดคุย การให้การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้โรงพยาบาลเพิ่มการรักษาและดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยง เช่น เทศกาลปลอดเหล้า เพราะเหล้าถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตาย

“อัตราการฆ่าตัวตายสูงใน 10 จังหวัดแรกของปี”53 ต่อแสนประชา กร ได้แก่ ลำพูน 19.77 ราย แม่ฮ่องสอน 14.45 ราย เชียงราย 14.04 ราย น่าน 12.61 ราย เชียงใหม่ 12.28 ราย จันทบุรี 11.5 ราย แพร่ 11.05 ราย อุตรดิตถ์ 9.94 ราย ระยอง 9.69 ราย พะเยา 9.45 ราย  ซึ่งพบว่าจ.ลำพูน มีอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจากปี”52 ที่ 13.58 ราย” น.พ.อภิชัยกล่าว

เมื่อวิเคราะห์โดยละเอียดจะพบปัจจัยของโรคซึมเศร้าที่เป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายร่วมด้วยเสมอ ส่วนตัวกระตุ้นอื่นๆ เช่น ผิดหวังจากความรัก การเรียน ทั้งนี้ วิธีป้องกันการฆ่าตัวตาย ต้องหมั่นสังเกตตัวเอง คนรอบข้าง หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้า และพักผ่อนให้เพียงพอ และยังพบว่าการออกกำลังกายร่วมกับคนใกล้ชิดวันละ 30 นาที วันเว้นวัน จะช่วยทำให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอาการดีขึ้นถึง 90 เปอร์เซ็นต์

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code