กรมสุขภาพจิตหนุน ป.1 ใช้แท็บเล็ต

กรมสุขภาพจิตเผย 30% ของเด็ก ป.1 มีพัฒนาการล่าช้า ชี้แท็บเล็ตช่วยเสริมทักษะได้แต่ต้องรู้อย่างเท่าทัน

กรมสุขภาพจิตหนุน ป.1 ใช้แท็บเล็ต

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า จากผลสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย กรมอนามัย และการติดตามสถานการณ์สติปัญญาเด็กนักเรียนไทยพบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2550 พัฒนาการเด็กไทยมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 79.9 เป็นร้อยละ 67.7 ในจำนวนนี้มีเด็ก ป.1 ร้อยละ 30 มีพัฒนาการบางอย่างล่าช้า ขาดความพร้อมเมื่อเทียบกับเพื่อนวัยเดียวกัน อาจบ่งชี้ถึงความไม่พร้อมในการเรียนรู้ตามวัย จำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้มีพัฒนาการปกติ

สำหรับเด็กอายุ 6-7 ปี เป็นเด็กที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ควรพัฒนาทักษะรอบด้าน ทั้งทักษะการใช้กล้ามเนื้อในการขีดเขียน ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม เป็นต้น โดยอาศัยการสื่อสารสองทาง เรื่องทักษะการใช้ภาษา และการขีดเขียนที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเด็กวัยนี้ต้องเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์กับบุคคลจริง

ส่วนการใช้แท็บเล็ต (tablet) เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสื่อทันสมัย ช่วยเปิดโลกกว้าง เป็นทางเลือกใหม่ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แต่ต้องให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในการใช้แท็บเล็ตกับลูก แต่ต้องรู้เท่าทัน คือ

1.ต้องให้ความใกล้ชิด ซึ่งต้องแบ่งเวลาให้กับลูก

2.ฝึก คิดและทักษะชีวิต โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับลูก โดยเฉพาะการใช้แท็บเล็ต ที่พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ให้แก่ลูก

3.ปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบ ต่อตนเองและผู้อื่น

และ 4.ต้องสร้างกรอบวินัย ส่งเสริมให้ลูกใช้ไอทีในด้านการค้นคว้า ทำรายงาน วาดรูป มากกว่าเล่มเกม

แต่ถึงอย่างไรพ่อแม่ก็ไม่ควรห้ามในเรื่องเกม แต่ควรดูว่าเกมที่ลูกเล่นมีความเหมาะสมกับวัยเพียงมากน้อยเพียงใด

ด้าน นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้าทีมโฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า พ่อแม่มีส่วนร่วมในการใช้แท็บเล็ต โดยใช้หลัก 3 ต้อง 3 ไม่ โดย 3 ต้องคือ ต้องจำกัดเวลา ต้องใช้กับลูก เพราะเวลาใช้มีโอกาสสอนแนะนำ และต้องเลือกโปรแกรมดีๆ ให้แก่ลูก เลือกที่เป็นคุณ มากกว่าโทษ ส่วน 3 ไม่ คือ ไม่เล่นแท็บเล็ตในขณะกินข้าว ไม่ให้ลูกใช้แท็บเล็ตในที่ห่างสายตา เช่น อยู่ในห้องนอนโดยลำพัง และไม่เป็นแบบอย่างที่ผิดในการใช้แท็บเล็ต

ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตยังได้ร่วมมือกับแผนงานส่งเสริมสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาสื่อเรียนรู้สำหรับเด็กและพ่อแม่ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในโครงการแท็บเล็ตของรัฐบาลได้ ประกอบด้วยการ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับเด็กนักเรียน ป.1-3 การเรียนรู้ทักษะชีวิตเป็นประเด็นสำคัญของวัย และละครเสียงสำหรับ “พ่อแม่เลี้ยงบวก” เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และพัฒนาทักษะการเลี้ยงลูกให้กับพ่อแม่ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.jitdee.com

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

Shares:
QR Code :
QR Code