กรมวิทย์การแพทย์แนะวิธีดูแลป้องกันควันพิษจากไฟไหม้กองขยะ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะวิธีดูแลป้องกันตัวเองจากควันพิษให้กับชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนรอบๆ บ่อขยะ หากเกิดเพลิงไหม้

กรมวิทย์การแพทย์แนะวิธีดูแลป้องกันควันพิษจากไฟไหม้กองขยะรอบชุมชน

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนอากาศแห้งทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ง่าย โดยเฉพาะบ่อขยะซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและสารพิษ หากเกิดเพลิงไหม้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง ทั้งในเรื่องของควันไฟ และสารพิษจากการเผาไหม้ หากบ่อขยะดังกล่าวมีการดำเนินการที่ไม่ถูกวิธีและมีการทิ้งขยะมีพิษหรือสารเคมีต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แนะนำผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบๆ บ่อขยะ หากเกิดไฟไหม้ เช่น ถ้ามีควันหนา และมีกลิ่นผิดปกติ ให้หาผ้าชุบน้ำสะอาด บิดให้หมาด หรือใช้หน้ากากอนามัยที่ได้รับแจกมาปิดปากปิดจมูกทันที ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่จำเป็น งดบุหรี่ ดื่มน้ำ และล้างมือ ล้างหน้าให้บ่อยขึ้น ใช้ฝาชีปิดอาหารหลังทานเสร็จหรือเก็บให้เรียบร้อย และถ้าฝนตกไม่ควรรองน้ำฝนมาใช้ในช่วงนี้

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวอีกว่า ชุมชนควรสร้างเครือข่ายเตือนภัยในชุมชน โดยจัดอาสาสมัครให้เป็นคนเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อนบ้าน หากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ่อขยะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาบ่อขยะ เช่น พัฒนาบ่อขยะให้เป็นแหล่งผลิตก๊าซชีวภาพ ได้แก่ ก๊าซมีเทนและอื่นๆ ที่สร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่งมีรูปแบบนำร่องที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code