กรมปศุสัตว์ขอทุกหน่วยระวังไข้หวัดนก

กรมปศุสัตว์ ขอทุกหน่วยเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้หวักนก หากพบผิดปกติให้รีบแจ้งทันที


กรมปศุสัตว์ขอทุกหน่วยระวังไข้หวัดนก thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานทุกฝ่ายให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือจากประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทุกท่าน หากพบเห็นสัตว์ปีกป่วยตายอย่างผิดปกติ ไม่ทราบสาเหตุ อย่านำสัตว์ปีกไปแจก ขาย หรือประกอบอาหารอย่างเด็ดขาด และสามารถแจ้งเบาะแสให้กับ อาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ หรือ สายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร 0-9630-11946 เพื่อจะได้ดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคไม่ให้แพร่กระจายออกไปได้อย่างทันท่วงที และอย่านำสัตว์ที่ตายโยนทิ้งน้ำ แต่ให้ทำการฝัง หรือเผาตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่


 


 


ที่มา : ไอ.เอ็น.เอ็น.

Shares:
QR Code :
QR Code