กรมประมงยืนยัน “ปลาจากฟูกุชิมะ” ปลอดรังสี

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


กรมประมงยืนยัน “ปลาฟูกุชิมะ” ปลอดรังสี  thaihealth


ภาพจากเว็บไซต์ไทยรัฐ


คนไทยมั่นใจได้ “ปลาจากฟูกุชิมะ” ปลอดรังสี กรมประมงยัน! ผ่านตรวจสอบทุกสถาบัน


นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรณีข่าวที่ระบุว่าประเทศไทยเป็นชาติแรกที่นำเข้าปลาจากเมืองฟูกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเมืองที่เกิดแผ่นดินไหว จากเหตุการณ์สึนามิถล่มเมื่อปี 2554 จนทำให้กัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์รั่วไหลลงน้ำนั้น จากการตรวจสอบด่านนำเข้า พบว่า ปลาที่นำเข้ามาเป็นปลาตระกูลซีกเดียวและปลาลิ้นหมา จำนวน 130 กิโลกรัม (กก.) ซึ่งกรมประมงยืนยันว่า ก่อนนำเข้าปลาจากเมืองฟูกุชิมะ ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจสอบปริมาณสารกัมมันตรังสีในอาหารตามประกาศของกระทรวงทุกครั้ง


อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศ กระทรวงเกษตรฯ จึงสั่งการให้กรมประมงประสานงานกับคณะกรรมการอาหารและยา และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประชุมหารือร่วมกันกำหนดมาตรการในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ให้ชัดเจน เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายยกระดับความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร “กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเรื่องมาตรฐานอาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีปี พ.ศ.2554 แล้วโดยระบุว่า สินค้าที่นำเข้าต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองฯ ระบุปริมาณไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด และ อย.เป็นผู้สุ่มตรวจควบคุม โดยกำหนดให้ตรวจปริมาณการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในอาหาร 3 ชนิด คือ ไอโอดีน 131 จะต้องไม่เกิน 100 เบคเคอเรลต่อ กก. ซีเซียม 137 และซีเซียม 134 รวมกันไม่เกิน 500 เบคเคอเรลต่อ กก.”

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ