กรมชลฯ เร่งระบายน้ำ 33 เขื่อน รับพายุ’ปาบึก’

ที่มา : แนวหน้า


กรมชลฯ เร่งระบายน้ำ 33 เขื่อน รับพายุ'ปาบึก' thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมชลฯ เตรียมรับสถานการณ์พายุปาบึก เร่งระบายน้ำ 33 เขื่อน


นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการติดตามผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ปาบึก” ซึ่งได้มีการเตรียมการล่วงหน้าในการพร่องน้ำทั้งในอ่างเก็บน้ำและลำน้ำต่างๆ ไว้แล้ว เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ จากการวิเคราะห์รายพื้นที่ 16 จังหวัดภาคใต้ พบว่ายังมีอ่างเก็บน้ำที่มีความจำเป็นต้องมีการพร่องน้ำเพิ่ม เพื่อให้มีช่องว่างมากขึ้นไว้รองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างฯ


ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และขนาดกลางอีก 15 แห่ง ดังนี้ จ.เพชรบุรี 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม อ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา และอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 8 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองจะกระ อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม อ่างเก็บน้ำคลองบึง อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน อ่างเก็บน้ำยางชุม อ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม และอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง จ.นครศรีธรรมราช 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน และอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง และ จ.กระบี่ 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองหยา


นอกจากนี้ ยังมีอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีก 17 แห่ง ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และขนาดกลางอีก 16 แห่ง ดังนี้ จ.เพชรบุรี  4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านกระหร่างสาม อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด อ่างเก็บน้ำห้วยทราย และอ่างเก็บน้ำห้วยผาก จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล จ.นครศรีธรรมราช 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส และอ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน จ.ระนอง 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ หาดส้มแป้น จ.กระบี่ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว และอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด จ.ตรัง 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ  คลองท่างิ้ว และอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย จ.พัทลุง 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง จ.สงขลา มี 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร และอ่างเก็บน้ำคลองหลา และ จ.นราธิวาส อีก 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน


ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ประสานกับจังหวัดต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการทำงานร่วมกัน ในการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ