กรมควบคุมโรค แจงพื้นที่ขยายห้ามสูบบุหรี่อีก5เมตร

ที่มา : สำนักข่าวไทย 


กรมควบคุมโรค แจงพื้นที่ขยายห้ามสูบบุหรี่อีก 5 เมตร thaihealth


แฟ้มภาพ


ผอ.สำนักควบคุมโรคบริโภคยาสูบ แจง พื้นที่ขยายห้ามสูบบุหรี่เพิ่มอีก 5 เมตร ในโรงเรียน และสถานพยาบาล นับจากประตูเข้า-ออก เตรียมประสาน อปท. ทาสีแสดงสัญลักษณ์ให้ชัดเจน  ทั้งนี้เพื่อป้องกันควันบุหรี่มือสอง ลอยมาตามลม ฝ่าฝืนโดนโทษปรับ 5,000 บาท 


นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  กำหนดเขตปลอดบุหรี่เพิ่มอีก 5 เมตรว่า ประกาศดังกล่าวนั้น มีผล 3 กุมภาพันธ์ 2562  โดยการประกาศขยายเพิ่มพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ออกไปอีก 5 เมตร ก็เพื่อคุ้มครองและป้องกันพิษภัยจากบุหรี่มือสอง โดยควันอาจลอยฟุ้งออกไปได้อีก ซึ่งระยะ 5 เมตร ถือว่าเป็นระยะที่เหมาะสมในการป้องกัน เพราะในบางประเทศก็มีการออกกฎหมายครอบคลุมไปไกล ถึง  7 เมตรด้วยซ้ำ ทั้งนี้ได้มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 กลุ่ม 1. กลุ่มสถานศึกษา และ สถานพยาบาล  ครอบคลุม โรงเรียน  โรงพยาบาล และวัด จากเดิมเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100 % อยู่แล้ว ให้บวกเพิ่มอีก 5 เมตร ในรัศมีทางเข้า-ออก ของสถานที่ ซึ่งทาง อปท. ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ เตรียม ทางสีที่ประตูรั้ว สถานที่ดังกล่าวให้เห็นเด่นชัด และติดป้ายแสดง เพื่อให้ทราบว่า พื้นที่นี้ปลอดบุหรี่  2. สถานที่ปลอดบุหรี่อยู่ แล้ว และไม่ได้มีการกำหนดขยายเพิ่ม ได้แก่ ร้านอาหารที่มีการติดเครื่องปรับอากาศ สวนเด็กเล็ก หรือ สวนสาธารณะ  3.กลุ่มสถานที่พิเศษที่มีสถานที่จัดพื้นที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะ เช่น สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัย)  สนามบินสุวรรณภูมิ  ต่อไปต้องจัดสถานที่สูบให้อยู่ด้านนอกของอาคาร  และ 4. สถานที่กำหนดสูบบุหรี่  แต่เพิ่มสถานที่ส่วนกลาง ห้ามสูบบุหรี่  ทางเท้า เช่น ร้านอาหารหมูกะทะ  คอนโดมิเนียม เพราะแม้ว่าปกติ จะห้ามสูบบุหรี่กันอยู่แล้ว แต่ก็พบการฝ่าฝืน


นพ.ชยนันท์ กล่าวว่า สำหรับโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบบุหรี่นั้น ก็มีการปรับเพิ่มจากเดิม 2,000 บาท เป็นห้าม 5,000 บาท  พร้อมกันนี้เพื่อให้ประชาชนทราบว่าพื้นที่ไหนมีการประกาศห้ามสูบบุหรี่ ก็มีการแสดงโลโก้ห้ามสูบบุหรี่ให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น  โดยเส้นผ่านสูนย์กลางของวงกลมห้ามสูบบุหรี่ต้องไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร โดยมีการอนุโลมให้ใช้สัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ของเก่าได้อีก 1 ปี เท่านั้น แต่หลังจากนั้นจะต้องปรับให้มีขนาดตามที่กำหนด 

Shares:
QR Code :
QR Code