กทม.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-กำจัดยุงลาย

ที่มา :  คมชัดลึก


กทม.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-กำจัดยุงลาย thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-กำจัดยุงลาย ประชาชนยังสามารถนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ที่คลินิกสัตวแพทย์ในสังกัดสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข จำนวน 8 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง


นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวตามที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ส่วนใหญ่นักการเมืองท้องถิ่นจะจัดหามาบริการ แต่ขณะนี้เป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งการบริการดังกล่าว อาจผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทำให้ประชาชนต้องนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการที่คลินิกสัตว์เลี้ยงเองว่า ที่ผ่านมา กทม. โดยสำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4-15 มีนาคม 2562 โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่หมุนเวียนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 500 จุด จำนวน 51,380 ตัว


และจะจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-13 กันยายน 2562 ในช่วงนี้หากประชาชนประสงค์ขอรับบริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0-2248-7417 นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ที่คลินิกสัตวแพทย์ในสังกัดสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข จำนวน 8 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง


ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย สำนักอนามัย มีแนวทางและมาตรการดำเนินการในบ้านที่มีรายงานผู้ป่วย  หรือการระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา  และ โรคปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)  และบ้าน ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงาน ตลอดจนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายควบคู่กัน เนื่องจากการพ่นสารเคมีอย่างเดียวจะได้ผลน้อย เนื่องจากกำจัดได้เฉพาะยุงตัวเต็มวัยบางส่วนเท่านั้น จึงต้องกำจัดลูกน้ำที่จะโตเป็นตัวยุงไปพร้อมกันด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ