กทม.แนะปชช.สังเกตก่อนกดตู้น้ำหยอดเหรียญ

ที่มา : เดลินิวส์


กทม.แนะปชช.สังเกตก่อนกดตู้น้ำหยอดเหรียญ thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.แนะเลือกใช้ตู้กดที่สะอาดไม่มีตะไคร่น้ำหรือขึ้นสนิม พบไม่ได้มาตรฐานโทรแจ้ง 1555 ทันที


หลังจากที่ นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้มอบหมายให้สำนักอนามัย (สนอ.) กรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงพื้นที่สำรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทั่วพื้นที่กรุงเทพฯเพื่อป้องกันตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ไม่ได้มาตรฐานแล้ว พบว่า ในปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯ มีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ จำนวนทั้งสิ้น 3,964 ตู้ แต่มีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องเพียง 160 ตู้ ซึ่งที่ผ่านมา กทม.ได้ติดตามตรวจสอบแต่ เนื่องจากอาจจะมีผู้ประกอบการที่ยังไม่ดำเนินการตามกฎหมายจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการใช้บริการ โดยมีวิธีสังเกต ดังนี้ 1. ควรเลือกตู้ที่สะอาด ไม่มีคราบสนิมหรือตะไคร่น้ำ 2.ควร สังเกตุเรื่องคุณภาพน้ำ ไส้กรอง และติดสติ๊กเกอร์แสดงข้อความบอกวัน เวลาที่เข้ามาตรวจสอบ 3.การสังเกต กลิ่น สี รส น้ำจากตู้น้ำด้วยตนเอง ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ โดยเปรียบเทียบจากน้ำที่เคยใช้เป็นประจำ 4.ไม่สัมผัสหัวจ่ายน้ำด้วยมือหรือวัสดุอื่นใด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคในน้ำดื่ม 5.ภาชนะบรรจุที่จะน้ำไปบรรจุน้ำดื่ม ต้องสะอาด และควรล้างภาชนะบรรจุด้วยน้ำที่กดจากตู้น้ำดื่ม เขย่าให้ทั่ว แล้วเททิ้งทำเช่นนี้ 1-2 ครั้งแล้วจึงเติมน้ำต่อ ทั้งนี้หากพบว่าตู้กดน้ำในจุดใดที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถแจ้งมายังสายด่วน กทม.1555 เพื่อให้ กทม.ตรวจสอบและแก้ไข


 

Shares:
QR Code :
QR Code