กทม.เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก

 

กทม.เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก

 

กทม.เฝ้าระวัง โรคมือเท้าปาก ถึงแม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้.แพทย์หญิง มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคมือเท้าปากเปื่อยในพื้นที่ กทม. หลังจากที่พบผู้ป่วยและเสียชีวิตในประเทศเพื่อนบ้านสูงถึง 60 คน โดยในพื้นที่กทม.ขณะนี้ยังไม่น่าเป็นห่วง ถึงแม้ว่าสถิติการเฝ้าระวังโรคนี้ ในพื้นที่กทม.ตั้งแต่เดือน ม.ค. จนถึงปัจจุบัน จะสูงขึ้นกว่า 5 ปีก่อนแต่เชื้อไวรัสในประเทศไทย  ไม่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต  เหมือนเชื้อไวรัสในประเทศเพื่อนบ้าน 

แต่ก็ต้องประมาทเพราะเชื้อดังกล่าวอาจจะสามารถแพร่ระบาดมายังประเทศไทยได้ ด้วยทางคมนาคมต่างๆ ดังนั้น ควรมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยได้มีการสั่งการให้ทางสำนักอนามัย กทม. ได้เดินการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงโรค และวิธีป้องกัน หากพบเด็กนักเรียนที่เป็นโรคนี้เกิน 2 คน ในห้องเรียน ก็ให้ทำการปิดห้องเรียนทั้งชั้น 7 วัน หากมีการลามไปชั้นเรียนอื่นๆ ก็ให้ทำการปิดทั้งโรงเรียน และขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้นำเด็กนักเรียนพบแพทย์โดยด่วน และให้เด็กอยู่ที่โรงพยาบาลหรือที่บ้าน ไม่ให้เด็กออกไปไหนเพราะอาจจะแพร่เชื้อกระจายไปยังคนอื่นได้ทั้งนี้ จากสถิติโรคมือเท้าปากเปื่อย ในกทม. ตั้งแต่เดือน ม.ค.เป็นต้นมา ทางสำนักอนามัย กทม. ได้รายงานว่า พบเด็กติดเชื้อแล้ว 2,000 ราย ใน 51 โรงเรียน ทั้งสังกัดภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งได้ปิดไปแล้ว 9 โรงเรียน และทำการปิดชั้นเรียนไปแล้ว 11 โรงเรียน

 

 

ที่มา : สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น

Shares:
QR Code :
QR Code