กทม.เข้มมาตรการป้องกันไข้เลือดออก

ที่มา : แนวหน้า


กทม.เข้มมาตรการป้องกันไข้เลือดออก thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.เข้มมาตรการป้องกันไข้เลือดออก กำชับสั่งการหน่วยงานเกี่ยวข้องรณรงค์มาตรการป้องกันให้ประชาชน


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ว่า เนื่องจากรายงานสถิติปีที่ผ่านๆ มา จะมีผู้ป่วยทั้ง 2 โรคเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกปีจึงกำชับสั่งการหน่วยงานเกี่ยวข้องรณรงค์มาตรการป้องกันให้ประชาชน สำหรับโรคไข้เลือดออกให้เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะของโรค โดยเฉพาะที่รกร้าง แหล่งเก็บยางรถยนต์ให้ประสานผู้ประกอบการจัดเก็บอย่างถูกต้องหรือนำไปกำจัด


ทั้งนี้ รายงานสำนักอนามัยตั้งแต่ต้นปี 2562 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก 2 ราย ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ เทียบกับปี 2561 (มกราคม-กรกฎาคม) มีผู้ป่วยเสียชีวิต 8 ราย รวมทั้งปี 10 ราย และในปี 2562 นี้ มี 15 เขตของกรุงเทพฯ ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมสูงสุดตามลำดับได้แก่ ห้วยขวาง, ตลิ่งชัน, บางกอกน้อย, ยานนาวา, ธนบุรี, จตุจักร, ภาษีเจริญ, พญาไท, คลองสาน, มีนบุรี, บางนา, บางคอแหลม, ราษฎร์บูรณะ, บางบอน และสัมพันธวงศ์ ซึ่งแต่ละเขตได้ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะที่รกร้างที่เป็นแหล่งสะสม และประสานผู้ประกอบการดูแลและกำจัดยางรถยนต์ โดยสำนักสิ่งแวดล้อมและเขตจะออกเก็บขยะชิ้นใหญ่เข้มข้นมากขึ้น อย่างไรก็ดีหากพื้นที่ใดมีผู้ป่วยสะสมมากเกินสถิติ 5 ปีย้อนหลัง สำนักอนามัยจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรค


ในส่วนโรคไข้หวัดใหญ่ สถิติที่ผ่านมาพบนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ป่วยไข้หวัดใหญ่สูง ผู้ว่าฯกทม.ได้สั่งการให้หน่วยงานจัดสรรงบประมาณจัดซื้อยาวัคซีนเพิ่มเติมเนื่องจากอยู่นอกเหนือจาก 7 กลุ่มเสี่ยงที่รัฐบาลสนับสนุน คือ 1.หญิงมีครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดติดเชื้อ หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็ง (เคมีบำบัด) และเบาหวาน 4.ผู้สูงอายุ65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้6.โรคธารัสซีเมีย ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ 7.ผู้มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม โดยกลุ่มเสี่ยงสามารถขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทุกสิทธิรักษา

Shares:
QR Code :
QR Code