กทม.สั่งเฝ้าระวังไข้เลือดออก

ที่มา : มติชนออนไลน์


กทม.สั่งเฝ้าระวังไข้เลือดออก thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.สั่งเฝ้าระวังไข้เลือดออก ‘มีนบุรี’ ยอดป่วยไข้เลือดออกมากสุดใน50เขต


นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม – วันที่ 28 เมษายน โดยเป็นข้อมูลที่ได้รับจากการเฝ้าระวังโรคจากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวนผู้ป่วยสะสม 2,033 คน สามารถแบ่งผู้ป่วยตามรายเดือน ดังนี้ มกราคม 450 คน กุมภาพันธ์ 394 คน มีนาคม 631 คน เมษายน 558 คน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก โดยช่วงอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อายุ 10-14 ปี อายุ 15-24 ปี และอายุ 5-9 ปี ตามลำดับ สำหรับเขตที่มีผู้ป่วยมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ เขตมีนบุรี 113 คน เขตหนองจอก 112 คน เขตบางแค 101 คน เขตบางขุนเทียน 92 คน และเขตหนองแขม 90 คน


“ปัญหาดังกล่าวไม่ได้กระจายไปทั่วทั้งเขต เพียงแต่เกิดขึ้นในบางชุมชนเท่านั้น โดยมีสาเหตุคือ แต่เดิมชุมชนที่อยู่ในเขตมีนบุรีบางพื้นที่ยังคงต้องสำรองน้ำใช้ไว้ในภาชนะเก็บน้ำ อาทิ โอ่ง หรือตุ่ม แต่ภายหลังน้ำประปาเข้าถึงพื้นที่แล้ว ภาชนะดังกล่าวจึงไม่ได้มีการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาชนะที่ไม่มีฝาปิด ทำให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในบางชุมชน ล่าสุดได้ขอความร่วมมือไปยังประชาชนดูแลภาชนะบรรจุน้ำที่ไม่ใช้งาน นำไปทุบทำลายหรือหาฝาปิดให้มิดชิด” นพ.เมธิพจน์กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ