กทม.นำร่องตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรในชุมชน

เผย! ช่วยลดภาระโรงพยาบาลใหญ่

 กทม.นำร่องตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรในชุมชน

          ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า โรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อเข่าเสื่อม และภาวะสมองเสื่อม อันนำมาด้วยอาการอัมพาต อัมพฤกษ์เรื้อรัง ซึ่งโรคเรื้อรังเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมอาการของโรคไม่ให้รุนแรง แต่ปัญหาในปัจจุบันคือ ผู้สูงอายุมักไม่ได้รับการตรวจรักษาต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ การเดินทาง ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะเปิดศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการสุขภาพไกลจากชุมชนและได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งเป็นศูนย์บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในชุมชน (สชช.)

 

          ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎรในปี 2549 จำนวน 5 แสนคน และจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 9 แสนคน ในปี 2553 ซึ่งมีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของไทย กทม.จึงให้ความสำคัญกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การเปิด สชช.นำร่องเป็นแห่งแรกนั้น กทม.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพเป็นบริการผู้สูงอายุในชุมชนครบวงจรคาดว่าจะเปิดให้บริการได้สิงหาคมนี้

 

          ด้าน น.พ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สชช.ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลดำเนินการนั้นตั้งอยู่ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ เป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกในพื้นที่ กทม. ซึ่ง สปสช. ให้งบสนับสนุนดำเนินการ 1.7 ล้านบาท เป็นรูปแบบของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ ที่ให้บริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจที่แท้จริง นั่นคือผู้สูงอายุซึ่งเป็นวัยที่มักจะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ สามารถมาใช้บริการที่ใกล้บ้านได้ ไม่ต้องไปไกลถึงโรงพยาบาลที่อยู่ห่างออกไป ไม่เป็นภาระของลูกหลานที่ต้องพาไปโรงพยาบาลใหญ่ เพราะเป็นอาการที่ไม่ซับซ้อน เป็นการนัดมาตรวจอาการ รับยา อาการโดยทั่วไป ทำให้ไม่ต้องไปรอคิวและแออัดในโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาลก็มีภาระงานที่ไม่หนักมาก ซึ่ง สปสช.จะร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและ กทม.ขยายสู่เขตพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

update : 14-07-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code