กทม.จัดกิจกรรมรณรงค์ Bangkok Car Free Day 2018

ที่มา : แนวหน้า


กทม.จัดกิจกรรมรณรงค์ Bangkok Car Free Day 2018  thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.จัดกิจกรรมรณรงค์ Bangkok Car Free Day 2018 ภายใต้คำขวัญ “เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม” ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน


นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว กิจกรรมรณรงค์ Bangkok Car Free Day 2018 ตามโครงการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ภายใต้คำขวัญ “เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม” โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกองบังคับการตำรวจราจร ผู้บริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะภาคีเครือข่ายหลักในการจัดงาน ตัวแทนภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนร่วมงาน ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า)


รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์ “Bangkok Car Free Day 2018 ” สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชนจัดต่อเนื่องทุกปี ภายใต้แนวคิดคำขวัญ “เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม” ปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นวันปลอดรถสากล หรือ Word Car Free Day ที่เมืองใหญ่หลายประเทศทั่วโลกร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้รถขนส่งมวลชน เส้นทางปั่นจักรยานรณรงค์จากลานหน้าศูนย์การค้าฯ ไปถนนราชดำริ ถนนเพชรบุรี ถนนบรรทัดทองถนนพระรามที่1 และกลับสู่ลานหน้าศูนย์การค้าฯ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดตามข้อมูลได้ที่ www.bangkokcarfreeday.com และ Facebook : Bangkok Car Free Day 2018


ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) มุ่งแก้ไขปัญหาจราจร โดยเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ ร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง หันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code