กทม.คุมเข้มร้านอาหารที่มีการเลี้ยงสัตว์ ป้องกันเชื้อโรค

โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีโอกาสติดโรคได้ง่าย จึงได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยและสำนักงานเขตคุมเข้มเรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร ในร้านอาหารที่มีการเลี้ยงสัตว์ 

นพ.แสงชัย สีมาขจร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร บริเวณร้านอาหารย่านเลียบทางด่วนรามอินทรา ที่มีการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณสถานที่จำหน่ายอาหารเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดย กทม.มีความเป็นห่วงเรื่องสุขอนามัยของผู้บริโภค เนื่องจากพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์อยู่ใกล้กับสถานที่ประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหาร อาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรค โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีโอกาสติดโรคได้ง่าย จึงได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยและสำนักงานเขตคุมเข้มเรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลอาหาร ในร้านอาหารที่มีการเลี้ยงสัตว์ หากฝ่าฝืนจะผิดข้อบัญญัติ กทม. เรื่องสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร

 

 

ที่มา :สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code