sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

SOOK INFO สาระความสุข

ออกกำลังกาย = กระตุ้นพลังสมอง ช่วยให้สุขภาพจิตดี

รู้กันหรือไม่ “ออกกำลังกาย” ช่วยกระตุ้นสมอง แถมสุขภาพจิตดีด้วยนะ??  
ในสังคมทุกวันนี้ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ หากจะหาเวลาออกกำลังกายสักวันนั้น อาจเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก แต่ถ้าหากว่ามีโอกาสแล้ว ก็อยากให้หาเวลามาออกกำลังกายกันนะคะ เพราะประโยชน์ของการออกกำลังกาย ไม่ได้แค่ช่วยในเรื่องสุขภาพของเราให้แข็งแรงเท่านั้น แต่ยังช่วยบำรุงสุขภาพสมองควบคู่กันไปด้วย

Happy Family ครอบครัวอบอุ่น

บ้านนี้มีรัก! ครอบครัวอบอุ่นสร้างได้แค่เรียนรู้ ยอมรับ ปรับตัว หัวใจสำคัญของการอยู่รวมกันอย่างเข้าใจและมีสุข...
ต้องบอกว่า ครอบครัว มีส่วนช่วยในการหล่อหลอมบุคลิกภาพ การเรียนรู้ การพัฒนาความคิดของสมาชิกในครอบครัว สู่การเป็นผู้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในสังคม เพราะมีบทบาทใกล้ชิดกับชีวิตของแต่ละคนในสังคมถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังความเชื่อ ถ่ายทอดค่านิยม ทัศนคติต่างๆ วิธีปฎิบัติตนส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศโดยรวม นอกจากนี้เวลาที่สมาชิกในครอบครัวเกิดปัญหา คนในบ้านมักเป็นคนแรกที่ให้ความช่วยเหลือ ดูแล เยียวยา บำบัด ฟื้นฟู ให้สมาชิกภายในบ้านก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยความรัก ความผูกพัน และความปราถนาที่ดีต่อกันอย่างจริงใจ...

วิถีชีวิตสุขภาวะแต่ละช่วงวัย (Live Smarter, Healthier, Happier)

การดูแลสุขภาพ ย่อมดีกว่าการต้องไปหาหมอเพื่อรับการรักษา แต่คำถามสำคัญคือ แล้วเราจะดูแลร่างกายและจิตใจอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพดีในทุกช่วงวัย?
เนื่องจากในแต่ละวัย สภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เหมือนกัน การดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงวัยย่อมมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น คุณแม่ตั้งครรภ์ คนวัยทำงาน เด็กปฐมวัย หรือผู้สูงอายุ โภชนาการแต่ละวัยและความต้องการกิจกรรมทางกายก็ต่างกัน
ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ได้ช่วยอธิบายให้เราเห็นแนวทางการสร้างเสริมชีวิตสุขภาวะในแต่ละช่วงวัยทั้งภาพกว้าง และจุดควรเน้น เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพถ้วนหน้า อันเป็นหนึ่งในทิศทางการเคลื่อนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปีของ สสส.
เนื่องจากปัจจุบันคนไทยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมมาก คือ มีการเคลื่อนไหวน้อย ชอบความสะดวกสบาย เลือกทานอาหารจานด่วนนอกบ้านมากกว่าการทำอาหารเพื่อสุขภาพที่บ้าน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ขาดโภชนาการที่ดี และขาดการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ รวมทั้งความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ได้ส่งผลต่อสุขภาพคนไทยทั้งในระยะสั้นและยาว
“สสส. เน้นการสร้างสุขภาวะ หรือสุขภาพ ให้ครบทั้ง 4 มิติคือกาย ใจ สังคม ปัญญา โดยเราทำงานกับทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิด จนถึงตาย โดยแบ่งเป็น 5 ช่วงวัยหลักๆ คือคุณแม่ตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเรียน วัยทำงาน และวัยสูงอายุ โดยมีการเน้นเรื่องความแตกฉานด้านสุขภาพ หรือ Health Literacy อยู่ในทุกแผนงาน” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

[ดูทั้งหมด]

SOOK ACTIVITY กิจกรรมสร้างสุข

Aerobic Street Dance

กันยายน 2561 วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 19.00 น.

Aerobic Street Dance เต้นกระจายผ่อนคลายได้สุขภาพ

Flow Yoga

กันยายน 2561 วันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น.

Flow Yoga สุขภาพที่แข็งแรงเกิดจากร่างกายที่สมดุล

Freestyle Fun Dance

กันยายน 2561 ทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 10.30 - 12.00 น.

กิจกรรมออกกำลังกายทุกเช้าวันเสาร์

HIIT The Floor

กันยายน 2561 ทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 10.30 - 12.00 น.

กิจกรรมออกกำลังกายทุกเช้าวันเสาร์

SOOK Training หลักสูตรแรงบันดาลใจ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

กันยายน 2561 ศุกร์ที่ 21 ก.ย. / เสาร์ที่ 22 ก.ย. / เสาร์ที่ 6 ต.ค. (รวม 3 วัน) เวลา 08.30 - 17.00 น.

SOOK Training หลักสูตรแรงบันดาลใจ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

โยคะเก้าอี้

กันยายน 2561 วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 14.30 น.

โยคะเก้าอี้ โยคะที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อ life Style คนเมือง

SOOK PUBLISHING กิจกรรมอ่านสุขนิตยสาร SOOK

ฉบับที่ 69 เดือนสิงหาคม 61

[ดูทั้งหมด]