sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

SKT สมาธิบำบัด

ธันวาคม 2561 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. วิทยากร : รศ.ดร. สมพร กันดุษฎี พร้อมชัยศรี ผู้เชี่ยวชาญสมาธิบำบัด


 • ชื่อกิจกรรม : SKT สมาธิบำบัด
 • ชื่อวิทยากร : รศ.ดร. สมพร กันดุษฎี พร้อมชัยศรี ผู้เชี่ยวชาญสมาธิบำบัด
 • เดือน : ธันวาคม 2561
 • ช่วงเวลา : วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
 • สถานที่ : ณ Event Hall ชั้น 2
 • วิธีการรับสมัคร : วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดย ส่งชื่อ-นามสกุล, อายุ, เบอร์โทร มาที่
  Email : healthkm.training@gmail.com
  หรือส่ง SMS มาที่เบอร์ 094-095-1635
  Line : Folkdoctor,
  Facebook : มูลนิธิหมอชาวบ้าน , www.doctor.or.th

 • รายละเอียด : มารู้จักสมาธิบำบัด SKT ที่ใช้การกำหนดจิต รับรู้ การเคลื่อนไหวด้วยลมหายใจ ตามหลักวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับหลักพุทธศาสนา และฝึกสมาธิบำบัด SKT ที่ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงโรคได้มากมาย

 • หมายเหตุ : ทุกกิจกรรมสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น