เพลงจุดเดิม จากวง Bennetty

17 เมษายน 2561

หมวด คลิปอื่น ๆ

"ชีวิตและความตาย ไม่ใช่สิ่งน่ากลัว
สิ่งที่น่ากลัวคือ การปล่อยให้ความฝันตายไปจากชีวิต"
.
เพลงจุดเดิม จากวง Bennetty วงที่มีผู้สูงอายุรวมตัวกันเพื่อทำตามความฝันของตนเอง โดยอายุไม่ใช่อุปสรรค

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2561)

การใช้พลังล้นเหลือของเด็กและเยาวชน ไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสนุกสนานนอกห้องเรียน จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดเปิดกว้าง รับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120