ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "Just Do It" จากทีม สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

12 มิถุนายน 2561

หมวด คลิปอื่น ๆ

ภาพยนตร์สั้นเรื่องที่ได้รับรางวัลในโครงการ สื่อสารสาธารณะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
ผลงานเรื่อง "Just Do It" จากทีม สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2561)

การเล่นพนันนั้น เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงไม่น้อย เพราะไม่ใช่เพียงแค่สูญเสียเงินทอง แต่หลายครั้งนำพาไปซึ่งการสูญเสียความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง และทำให้เกิดความเครียด

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120