15 มิถุนายน 2560

หมวด คลิปอื่น ๆ

การสร้างชุมชนน่าอยู่เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2560)

หากเราก็อยากมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี ต้องคิดร่วมสร้างจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก่อน จะค่อยๆ ขยายไปจนถึงสิ่งแวดล้อมประเทศและโลก

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120