วิทยากร

http://www.thaihealth.or.th/partnership/data/lecturer/19/cms/lecturer_fioqtux13567.jpg

อาจารย์ เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

 ตำแหน่งปัจจุบัน :
  - ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม ประจำภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอนโมบิล (EXXONMOBIL) จำกัด
  - วิทยากรฝึกอบรมและบรรยายพิเศษของบริษัท หน่วยงานเอกชน และราชการ
  - วิทยากรรายการโทรทัศน์หลายรายการ เช่น “มันนี่ทอล์คเดลี่ True Visions 80 ”
 การศึกษา :
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
 - หัวหน้าศูนย์อบรมฝ่ายขาย
 - ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย
 - ผู้จัดการฝ่ายขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
 - ผู้จัดการขายปลีกผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
 - ที่ปรึกษาการตลาดประจำภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก
ประสบการณ์ด้านการพูด
- อดีตรองประธานชมรมวาทศิลป์และมนุษยสัมพันธ์ สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อดีตนักโต้วาที จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อดีตอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรังสิต
- อดีตประธานฝ่ายฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคคล
- อดีตวิทยากรรายการ “ทีวีวาทีช่อง 9 อสมท.” “ สภาโจ๊ก- TITV” “ ทอล์คโซนซีเนรามา ช่อง 5”
- อดีตพิธีกรรายการ “บันเทิงมื้อเที่ยง” ช่อง 5
- อดีตนักจัดรายการวิทยุ “ลูกทุ่งเวทีไทย 90 FM” “94 แรงเทียน

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2561)

สสส. ยังคงทำหน้าที่เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120