คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2560)

  • โดย webmaster
  • วันที่ 02 สิงหาคม 2560
  • อ่าน : 5,622
สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

          จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับเดือนสิงหาคมนี้ ผ่านเวลาการเข้าพรรษาในเดือนแรก หมายถึงเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำลังเข้าสู่โค้งแรกของการเปลี่ยนตัวเอง เริ่มต้นการมีสุขภาพดี "พักตับ" ไปด้วยกัน ถ้าคุณเริ่มทำได้ ก็จะได้พบกับความรู้สึกใหม่ จากร่างกายได้รับการฟื้นฟูกลับมาสดชื่น สดใสอีกครั้ง ครอบครัวที่กลับมามีเวลาให้กัน ซึ่งเราหวังว่าความรู้สึกนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้คุณอยากลด ละ เลิก ดื่มได้นานขึ้น และเลิกตลอดไปในที่สุด

          ในเดือนสิงหาคม เป็นเดือนวันแม่แห่งชาติ สำหรับเรื่องสุขภาพของบุคคลและครอบครัวแล้ว แม่เป็นคนสำคัญยิ่งที่จะดูแลสุขภาพของลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนถึงสุขภาพของสมาชิกครอบครัวโดยรวม จนอาจกล่าวได้ว่า แม่เป็นเสาหลักของสุขภาพครอบครัวอย่างแท้จริง

          ในเดือนสิงหาคมของทุกปี จะมีการจัด "สัปดาห์นมแม่" เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่สังคมและทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนมแม่ ในปีนี้ถือว่ามีเรื่องน่ายินดี คือ ประเทศไทยสามารถผ่านกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก ซึ่งผู้ส่งเสริมการดื่มนมแม่ได้รอคอยมานานถึง 36 ปี โดยเชื่อมั่นว่า จะทำให้แนวทางการทำงานควบคุมตลาดอาหารเด็กและอาหารเสริมอยู่ในขอบเขตที่พอดี และทำให้การรุกตลาด เกินขอบเขตลดลง อันจะทำให้การขับเคลื่อนการให้นมแม่แก่เด็กไทยเป็นไปอย่างก้าวหน้ายั่งยืน

          ในแง่ของคุณประโยชน์ วิทยาศาสตร์ได้ตอบคำถามเรื่องประโยชน์ของนมแม่ได้ทุกแง่มุม จากสารอาหารสำคัญนานาชนิดในนมแม่แล้ว ยังพบผลดีจากการสัมผัสของแม่ระหว่างให้นม อ้อมกอด ตาประสานตา สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้กับทารกอย่างมากอีกด้วย

          เมื่อดูสถิติการให้นมแม่ของประเทศไทย พบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการให้นมแม่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะเกิดจากการเข้าถึงชุดความรู้เรื่องนมแม่ที่กว้างขวางมากขึ้น การบอกเล่าประสบการณ์การให้นมแม่จากบรรดาแม่โดยตรง การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ถึงประโยชน์ของนมแม่ และการสร้างทางเลือก และสิ่งแวดล้อมในชีวิตของแม่ให้สามารถให้นมลูกได้สะดวกขึ้นด้วย

          แต่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือ พื้นที่เขตเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ยังมีอัตราการให้นมแม่ต่ำกว่าจังหวัดอื่นๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากชีวิตคนเมืองที่ครอบครัวต้องทำงานทั้งพ่อและแม่ เป็นส่วนทำให้ขัดขวางการให้นมแม่ จึงจำเป็นต้องมีการผลักดันให้สถานประกอบการต่างๆ เห็นความสำคัญของการสร้างต้นทุนชีวิตของเด็ก เช่น การมีสถานที่เอื้ออำนวยต่อการให้นมแม่ หรือการปั๊มน้ำนมเก็บไว้ให้ลูกมากขึ้นด้วย

          การทำงานเพื่อสร้างการให้นมแม่ที่ยั่งยืนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เริ่มต้นจากการสกัดธุรกิจนมผงไม่ให้ทำการตลาดตั้งแต่หน้าห้องคลอด การให้ข้อมูลความรู้แก่แม่ให้มั่นใจต่อการให้นมแม่ได้ตามที่แนะนำ คือ อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 2 ปี และการจัดสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้านและที่ทำงานของแม่ให้เอื้ออำนวย และลดอุปสรรคต่อการจะให้นมแม่แก่ลูกได้อย่างต่อเนื่อง หากทุกฝ่ายช่วยกัน ช่วยแม่ไทยให้ทำภารกิจสำคัญนี้สำเร็จก็นับได้ว่า เราได้ร่วมกันสร้างต้นทุนชีวิตของเด็กไทยและเท่ากับเป็นการสร้างฐานสำคัญในการพัฒนาชาติไทยในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2561)

สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสร้างปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120