คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2560)

  • โดย webmaster
  • วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
  • อ่าน : 4,334
สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

          ตั้งแต่พุทธกาล ฤดูฝนถูกกำหนดเป็นช่วงเข้าพรรษาที่พระภิกษุสงฆ์จะงดการสัญจรอยู่ประจำที่วัด "การเข้าพรรษา" เป็นช่วงเวลาสำคัญของพุทธศาสนิกชนมาจนปัจจุบันที่ได้ใช้ช่วงเวลานี้ทบทวนชำระจิตใจ และตั้งแต่วันเข้าพรรษาปี 2546 สสส. และภาคีได้ร่วมกันรณรงค์ย้ำเตือนให้ชาวไทยร่วมกันงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งชาวพุทธไทยในอดีตเคยทำสืบเนื่องกันมา ที่น่ายินดี คือ สสส. พบว่า มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งเกิดการสื่อสารรับรู้จนเป็นวาระทางสังคมขึ้นอย่างชัดเจน มีผู้ที่ลด งดการดื่ม หรือผู้สามารถงดเหล้าได้ครบพรรษา และผู้ที่เลิกดื่มได้ต่อเนื่องไปถึงหลังออกพรรษาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต่อมารัฐบาลก็ได้ประกาศให้วันเข้าพรรษา เป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"

          การงดเหล้าเข้าพรรษา ไม่ใช่แค่เรื่องบุญกุศลอีกต่อไป แต่สังคมโดยรวมรับรู้ถึงผลดีของการงดเหล้าเข้าพรรษา ทั้งในแง่สุขภาพให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตับ สมองปลอดโปร่ง หรือจะเป็นตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเข้าพรรษา ก็พบว่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะการดื่มยังคงเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบัน ยังรวมถึง ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม การทะเลาะวิวาท ก็มักพบว่ามีปัจจัยมาจากการดื่มจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลดลงในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษา จึงทำให้สังคมเริ่มยอมรับและหันมาเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

          จากตัวเลขประเมินโครงการ "งดเหล้าครบพรรษาปี 2559" ที่ผ่านมา โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ประชากรไทยกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ใน 12 จังหวัด รวม 4,296 ตัวอย่างพบว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ 74.2 เคยพบเห็น/รับรู้ถึงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2559 โดยคนที่เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาถึง 12 ล้านคน โดย 5.8 ล้านคน หรือร้อยละ 32.2 งดตลอด 3 เดือน ได้สำเร็จ อีก 2.9 ล้านคน หรือร้อยละ 16.3 งดเป็นบางช่วง และ 3.3 ล้านคน หรือร้อยละ 18.6 ไม่งด แต่ลดการดื่มลง ส่งผลให้ประมาณการว่าช่วยประหยัดเงินไป 13,459 ล้านบาท ที่สำคัญ คือ พบว่ามีผู้ที่สามารถงดเหล้าได้ครบพรรษา เห็นผลดีและตั้งใจจะงดต่อเนื่องไปอีกร้อยละ 72 โดยที่มีอีก ร้อยละ 11 ตั้งใจจะเลิกไปตลอดชีวิต

          ผู้ที่สามารถเลิกเหล้าได้ครบพรรษานั้น ยังพบว่ามีจำนวนหนึ่งที่เห็นประโยชน์การเลิกเหล้าและตั้งใจเลิกต่อเนื่องไป ซึ่งพบว่าการเลิกเหล้าให้ได้คงทนถาวรควรเลิกให้ได้ติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน โดย สสส. และภาคี ได้ค้นหาคนหัวใจหินที่สามารถเลิกเหล้าได้ครบพรรษา และคนหัวใจเพชร ที่เลิกเหล้าได้ต่อเนื่อง 3 ปี ผลักดันให้คนกลุ่มนี้ได้เป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจ และพี่เลี้ยง เพื่อให้ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดคนเลิกเหล้า และต้นแบบคนเลิกเหล้าให้มากขึ้นในทุกพื้นที่อีกด้วย

          โดยในปีนี้ชาวไทยทุกคนยังอยู่ในห้วงแห่งความโศกสลด จึงถือเป็นปีที่ สสส. อยากชวนทุกท่าน ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นำเวลาเหล่านี้ไปร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยกัน

          ในวารสารสร้างสุขฉบับนี้ ยังได้ฉายภาพการทำงานของ สสส. กับเพื่อนภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่ได้ร่วมกันสร้างสุขคนไทยตลอด 15 ปีที่ผ่านมาไว้ พร้อมกันนี้ก็อยากชวนให้ผู้ที่มีความสนใจและอยากร่วมสร้างสุขภาพ เข้ามาร่วมกันทำงานขับเคลื่อนสังคม ร่วมสร้างสุขภาวะไปด้วยกัน ท่านที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ สสส. ได้ครับ

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120