คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2560)

  • โดย webmaster
  • วันที่ 05 มิถุนายน 2560
  • อ่าน : 5,490
สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

          ก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนายนพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่ำ อากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้อาจจะทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน อย่าลืมดูแลสุขภาพยามหน้าฝนกันด้วยนะครับ

          ในเดือนนี้มีวันพิเศษของโลก คือ วันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน โดยเป็นที่ประจักษ์ชัดกันมานานแล้วว่า การพัฒนาของศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมา ได้มาพร้อมกับการที่สิ่งแวดล้อมของโลกถูกคุกคามทำลายอย่างมหาศาล จนส่งผลสะท้อนกลับมาหาสุขภาวะของมนุษย์ ประชาคมโลกนำโดยสหประชาชาติเพิ่งจะประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในปี 2015-2030 ที่มุ่งชักนำกรอบการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนของทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยได้ร่วมลงนามและได้ตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่จะก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนี้แล้ว

          หากเราก็อยากมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี ต้องคิดร่วมสร้างจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก่อน จะค่อยๆ ขยายไปจนถึงสิ่งแวดล้อมประเทศและโลก สสส. ก็ได้เริ่มด้วยการสร้างที่ตั้งขององค์กรเป็นอาคารสีเขียว (Green Building) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ที่ตั้งของสำนักงาน สสส. มีแนวคิดการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มแผนการสร้างเมื่อราวสิบปีที่แล้ว ที่ผู้บริหารและคณะกรรมการกองทุนสมัยนั้นมีวิสัยทัศน์ที่จะเข้าสู่กระบวนการก่อสร้างอาคารใหม่ด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลก จนเมื่อเร็วๆ นี้ หลังการเปิดใช้อาคารราว 5 ปี อาคารนี้ก็ได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน หรือ LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ในระดับ Platinum ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุด จาก The US Green Building Council สหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศไทยมีอาคารใหม่ที่ได้รับรางวัลนี้อยู่ 8 แห่ง ในจำนวนนี้ 7 แห่งเป็นอาคารของหน่วยงานเอกชน และอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ของ “สสส.” เป็นหน่วยงานรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ 

          การออกแบบสถาปัตยกรรมสีเขียว ด้วยหวังว่าจะเป็นต้นแบบให้อาคารแห่งอื่นๆ ได้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกัน นอกจากจะคิดออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ใช้สอย เปิดอาคารเพื่อใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ทั้งแสง ลม ดิน น้ำ โดยใช้วัสดุและการก่อสร้างที่คำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้สอย ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการช่วยประหยัดพลังงาน เช่น การใช้หลังคาโซลาร์เซล การหมุนเวียนน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ ระบบควบคุมการใช้พลังงาน ฯลฯ นอกจากนั้น ยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมเรียนรู้สุขภาวะไปพร้อมๆ กัน ทั้งการใช้บันไดเป็นหลักแทนลิฟท์ โรงอาหารที่สาธิตการกินโดยหลักโภชนาการ ดาดฟ้าสาธิตการปลูกผักในเมือง เป็นต้น 

          ซึ่งเราหวังว่าการขยายตัวอาคารประหยัดพลังงานจากการเรียนรู้จากต้นแบบของอาคารนี้ แม้ไม่ต้องครบถ้วนทั้งหมด เพียงนำบางส่วนบางด้านไปประยุกต์ใช้ นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลงได้แล้ว ยังเป็นสถานที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานที่สร้างสุขภาวะพื้นฐานแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ทำงานอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120