คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2560)

  • โดย webmaster
  • วันที่ 01 มีนาคม 2560
  • อ่าน : 4,820
สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

          จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับเดือนมีนาคม ในเดือนนี้มีวันที่เป็นวันสำคัญของผู้บริโภค คือ วันคุ้มครองผู้บริโภคสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มีนาคมของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันที่มีขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ไปพร้อมๆ กัน 

          สิทธิอย่างหนึ่งที่ถูกพูดถึงในช่วงที่ผ่านมา คือ สิทธิในด้านความปลอดภัย สืบเนื่องมาจากปัญหาใหญ่ที่พบในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งพบสาเหตุว่า เกิดมาจากความละเลยมาตรฐานความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ขับขี่ หรือ สมรรถนะของรถโดยสารเอง ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุและสร้างความสูญเสียมากมายตามมา 

          ความปลอดภัยถือเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนต้องได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ ซึ่งการทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคนั้น สสส. ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหลากหลายภาคส่วนทำงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ภาครัฐ ได้ร่วมกันสร้างมาตรฐานที่ดีเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ผู้บริโภคในการปกป้องสิทธิของตนเองให้ได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัย 

          การมองไปยังอุบัติเหตุใหญ่อันน่าสลดใจที่เพิ่งเกิดขึ้นด้วยความหวังว่า มันจะไม่เกิดขึ้นอีกได้ง่ายๆ บ่อยๆ นอกจากจะพูดถึงความประมาท ความผิดพลาดของบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว เรายังควรวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ เพื่อจะช่วยให้เกิดการจัดระบบและวางมาตรฐานที่สำคัญๆ ที่จะลดปัญหาในอนาคต เช่น กรณีรถตู้โดยสาร เมื่อวิเคราะห์จะเห็นว่าเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง  ตั้งแต่ระบบที่เปิดให้เป็นการดำเนินกิจการรายย่อยที่ต้องแข่งขันเอาตัวรอดและหากำไร โดยเฉพาะในช่วงทองของการเดินทาง ซึ่งนำไปสู่มาตรการต่างๆ ที่มีอยู่ไม่ถูกนำไปปฏิบัติและควบคุมได้อย่างทั่วถึง ส่งผลมาที่ผู้ขับขี่ต้องเร่งความเร็วทำรอบในเวลาเดินทางหลักเช้า-เย็น และโหมงานหนักในช่วงเทศกาลจนพักผ่อนไม่เพียงพอ 

          ยังมีเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยทางโครงสร้างของรถตู้  ที่ถูกละเมิดด้วยการทำให้รับผู้โดยสารได้มากขึ้น พร้อมทั้งติดถังแก๊สหลายถังเพื่อเดินทางไกล หรือสาวไปถึงต้นตอของการเลือกเดินทางที่จุดเด่นของรถตู้ อยู่ตรงความคล่องตัว ความเร็ว และการเดินทางถึงจุดหมายย่อยๆ ได้ เป็นเหตุผลหลักที่ผู้โดยสารเลือกใช้บริการ โดยไม่ได้ถูกถ่วงดุลกับข้อมูลความปลอดภัยและการควบคุมที่ได้มาตรฐานของรัฐ 

          ปัญหาและสาเหตุเชิงโครงสร้างเหล่านี้เป็นตัวอย่างของปัญหาสุขภาวะของประชาชนไทย ที่ไม่อาจใช้เพียงมาตรการเชิงเดี่ยวหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแก้ปัญหาได้ตามลำพัง  จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความร่วมมือและการดำเนินหลากหลายมาตรการร่วมกันของหลายภาคส่วน  

          เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับโอกาสสำคัญให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 และมีการประกาศปฏิญญากรุงเทพ เพื่อให้ประเทศสมาชิกนั้นได้ร่วมกันนำไปปฏิบัติ ซึ่งประเทศไทยก็ถือเป็นวาระสำคัญ โดยพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. ได้รายงานผลการจัดประชุมในการประชุมคณะรัฐมนตรี ส่งผลให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศนโยบายสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่รัฐด้วยการชักชวนให้ออกมาทำกิจกรรมทางกายเป็นประจำในทุกวันพุธช่วงบ่าย  จนเป็นที่ชื่นชมของนานาชาติ และส่งผลให้กระแสการออกกำลังกายในประชาชนกลับมาคึกคักอีกครั้ง

          แต่ที่สำคัญกว่าต่อไป คือ กระแสออกกำลังกายควรจะเป็นก้าวแรกของบันไดที่นำไปสู่การตระหนักและให้ความสำคัญการเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันของประชาชน โดยในระดับนโยบายของประเทศนั้น ยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายชาติกำลังจะถูกเสนอสู่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อประสานทุกภาคส่วนที่จะสนับสนุนเป้าหมายนี้ ไม่ใช่เพียงการสื่อสารรณรงค์ แต่รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ทั้งในระบบผังเมืองและสาธารณูปการเพื่อการเดินทาง การพักผ่อน ออกกำลังกาย ในระบบการศึกษาของ เด็ก เยาวชน  ในระบบงานและสถานที่ทำงาน  ในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพราะสถานการณ์ของประชากรทั่วโลกกำลังโดนคุกคามจากการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพออย่างไม่รู้ตัว ในปี 2553 องค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่รายงานสำคัญด้านกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ชี้ให้เห็นว่า ร้อยละ 6 ของการเสียชีวิตทั่วโลกนั้น มีสาเหตุมาจากการขาดกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 

          สสส. ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นส่วนเชื่อมประสานและเป็นน้ำมันหล่อลื่นให้กลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพข้างต้นให้เดินก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในทิศทางที่ฐานความรู้ชี้ทิศว่า ควรจะเป็นทางแห่งสุขภาวะ และส่วนเล็กๆ ของภารกิจของเราในจดหมายข่าวฉบับนี้  เราได้รวบรวมความรู้ความเข้าใจทั้งด้านสิทธิผู้บริโภค และเทคนิคการออกกำลังกายที่ถูกต้องมาเสริมการก้าวสู่เส้นทางสุขภาวะร่วมกันเช่นเคยครับ

 

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2561)

การเล่นพนันนั้น เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงไม่น้อย เพราะไม่ใช่เพียงแค่สูญเสียเงินทอง แต่หลายครั้งนำพาไปซึ่งการสูญเสียความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง และทำให้เกิดความเครียด

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120