คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกุมภาพันธ์ 2560)

  • โดย webmaster
  • วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560
  • อ่าน : 5,134
สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

          ล่วงผ่านปีใหม่มาแล้ว เชื่อว่าทุกท่านคงได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว เดินทางพักผ่อน และได้อยู่กับครอบครัว พลังที่ได้รับมาในช่วงปีใหม่เชื่อว่าจะทำให้ท่านสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ตามความตั้งใจของท่านที่หวังจะให้เกิดขึ้นในรอบปีนี้ได้อย่างดีต่อไป 

          ก้าวเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ วาระสำคัญที่มักถูกหยิบยกขึ้นมามองดูปัญหา ถกเถียงเพื่อหาทางออกใน “วันแห่งความรัก” คงหนีไม่พ้นเรื่อง “สุขภาวะทางเพศ” ซึ่งเป็นเรื่องที่มีหลากหลายมิติ ที่ต้องการการดูแลแก้ปัญหา ไม่ใช่แค่เพียง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การท้องไม่พร้อม ฯลฯ ที่อาจเป็นแค่ปัญหาปลายเหตุเท่านั้น  เมื่อโยงไปหาต้นน้ำ จะเกี่ยวข้องไปถึงประเด็นเรื่องทัศนะทางสังคมต่อเรื่องเพศ ในครอบครัว สถานศึกษา สถานที่ทำงาน และในสังคมวงกว้าง  การจัดกติกาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพที่สำคัญของประชาชนไทย

          โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังมีโครงสร้างประชากรของสังคมผู้สูงอายุ  แต่กลับพบว่า การเกิดน้อยด้อยคุณภาพเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนสำคัญของปัญหาใหญ่นี้ อันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต หากไม่เร่งแก้ตั้งแต่ตอนนี้ อัตราแม่วัยรุ่นที่เพิ่มขึ้น สะท้อนทางอ้อมต่อปัญหาการท้องไม่พร้อมของประเทศไทยติดลำดับต้นๆ ของโลก ! ใกล้เคียงกับประเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ติมอร์ และหลายประเทศในแถบลาตินอเมริกา อีกทั้งยังสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

          ปัญหาแม่วัยรุ่นนั้นจะส่งผลกระทบระยะยาว เริ่มตั้งแต่สุขภาวะของแม่ที่ยังไม่มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และเศรษฐานะ และเมื่อตั้งครรภ์จนคลอด ก็พบว่า ทารกก็มีความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด มีภาวะน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งอาจทำให้มีปัญหาพิการหรือพัฒนาการ 

          ในทางสังคม พบว่า แม่วัยรุ่นส่วนใหญ่จะต้องออกจากระบบการศึกษาทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของประชากรอย่างเหมาะสม ที่น่ากังวลคือตัวเลขของการคลอดซ้ำบุตรคนที่ 2 และ 3 ภายในช่วงเวลาวัยรุ่นยังอยู่ในอัตราที่น่าเป็นห่วง อันบ่งชี้ว่า คนกลุ่มนี้จำนวนมากยังไม่ตระหนักหรืออาจยังไม่สามารถดูแลตนเองต่อวงจรปัญหานี้ได้ 

          ที่ผ่านมา สสส. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการและภาคประชาสังคม ร่วมกันพัฒนา “ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ผ่านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมสื่อสารรณรงค์สังคมให้ตระหนักว่าเรื่องเพศหรือสุขภาวะทางเพศ เป็นเรื่องที่ทุกคนทุกครอบครัวสามารถพูดคุยกันได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นได้อย่างยั่งยืน  

          ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี เมื่อรัฐบาลสนับสนุนให้มี พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นในภาพใหญ่ของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพต่อไป

          จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ยังได้หยิบยกมุมความรักต่อเพื่อนมนุษย์ที่มีในโครงการ “นับเราด้วยคน” ซึ่งเป็นการปรับมุมมองระหว่างกัน โดยไม่เกี่ยวกับเส้นเขตแดน ความมั่งมีหรือยากจน  ทำให้ได้เห็นความรักในอีกรูปแบบผ่านการให้ ผ่านการทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งก็ถือเป็นส่วนการทำความดีตามโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน ที่เราอยากเห็นทุกคนออกมาทำอะไรเพื่อสังคม เพื่อคนอื่นให้เกิดบรรยากาศแห่งความสุขขึ้นในสังคม พร้อมไปกับการพัฒนาจิตตปัญญาของตนไปด้วย 

          มาช่วยกันทำให้ เดือนแห่งความรักนี้  เป็นเดือนที่เราใช้ความรักสร้างสังคมแห่งสุขภาวะร่วมกัน

 

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2561)

การเล่นพนันนั้น เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงไม่น้อย เพราะไม่ใช่เพียงแค่สูญเสียเงินทอง แต่หลายครั้งนำพาไปซึ่งการสูญเสียความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง และทำให้เกิดความเครียด

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120