คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2560)

  • โดย webmaster
  • วันที่ 05 มกราคม 2560
  • อ่าน : 4,832
สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

          จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับต้อนรับปีใหม่ ปี 2560 ฉบับนี้ ชาว สสส. ยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้คนไทยได้มีสุขภาวะดีในทุกวันตลอดทั้งปีเช่นเดิม แม้ว่าในปีที่ผ่านมา เราคนไทยทุกคนจะต้องเผชิญหน้ากับความเศร้าโศกมากเพียงใด แต่เชื่อว่าด้วยความสามัคคี และความรักจะทำให้คนไทยผ่านพ้นทุกความทุกข์ และพร้อมที่จะสร้างความสุขขึ้นอีกครั้ง

 
          สำหรับจดหมายข่าวฯ ฉบับเดือนมกราคม ยังมีวาระสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ คือ วันเด็กที่เวียนมาถึงอีกครั้ง เสมือนเป็นการย้ำเตือนให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นเพื่อเป็นพลังของชาติ ด้วยการสร้างทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หรือ Executive Functions ที่ต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของชีวิตหากอยากเห็นเด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์ ความเข้มแข็งทางจิตใจนอกเหนือจากความฉลาดทางการเรียนรู้ และเราได้รวบรวมโปสการ์ดหรือจดหมายที่ผู้อ่านส่งมาให้กองบรรณาธิการจดหมายข่าวที่น่าประทับใจ เช่น  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เลิกเหล้า บุหรี่ การทำความดีเพื่อสังคม ซึ่งจะได้รับหนังสือ "คำพ่อสอน" เป็นสิ่งแทนการขอบคุณในการแบ่งปันสิ่งดีๆ ต่อกันผ่านเรา
 
          หนังสือ "คำพ่อสอน" เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสจำนวนมากที่ทรงตรัสถึงความสุขในการดำเนินชีวิต ที่ สสส. ได้เคยจัดพิมพ์ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี เมื่อ พ.ศ. 2549 และได้นำมาจัดพิมพ์ซ้ำในปีใหม่นี้แทนไดอารี่ปีใหม่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ได้เขียนคำปรารภไว้ว่า "การอ่าน 'คำพ่อสอน' ถ้าอ่านเป็นความรู้เท่านั้นจะไม่เข้าใจตลอด ต้องปฏิบัติ การที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งทางจิตใจได้เพราะทรงปฏิบัติ ฉะนั้นการศึกษา 'คำพ่อสอน' ควรศึกษาไปปฏิบัติไป...แล้วจะเข้าใจได้ดีขึ้น สุขภาวะจะผุดบังเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ ตามความเข้าใจ และการปฏิบัติที่ดีขึ้น"
 
          ดังหนึ่งในพระราชดำรัสที่รวบรวมมา ซึ่งอาจเหมาะกับคนที่ยังรู้สึกว่าปัญหาสารพัดรุมเร้าติดตามข้ามปีใหม่มา
 
          "...ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ย่อมจะต้องมีปัญหาต่างๆ เป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอยากที่ผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหลีกเลี่ยงพ้นได้ คนมีปัญหาของคน สังคมก็มีปัญหาของสังคม ประเทศก็มีปัญหาของประเทศ แม้กระทั่งโลกก็ยังมีปัญหาของโลก ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและกิจการงาน จึงเป็นเรื่องธรรมดา ข้อสำคัญ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไปไม่ชักช้า ผู้ใดมีสติปัญญาคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก ผู้นั้นก็มีหวังบรรลุเป้าหมาย มีความสำเร็จสูง ถ้าเป็นตรงกันข้าม ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จสมหวังได้"
 
          "...เป็นความจริงอยู่โดยธรรมดา ที่บุคคลในสังคมนั้น ย่อมมีอัชฌาสัยจิตใจแตกต่างเหลื่อมล้ำกันเป็นหลายระดับ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภูมิธรรมของตน...คนเรานั้น สำคัญอยู่ที่ควรจะได้ปรารภปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นลำดับ เพื่อให้ชีวิตเป็นสุขและเจริญรุ่งเรือง..."
 
          หรือในวันเวลาของปีที่ล่วงผ่าน
 
          "คนเราทุกคนก็อายุมากขึ้นทุกวัน หนึ่งวัน สองวัน ก็อายุมากขึ้นหนึ่งวัน สองวัน จะต้องฉุดจิตใจให้แข็งแรงให้ไม่มีความวุ่นวาย สามารถที่จะเลือกทำอะไรต่ออะไรด้วยความระมัดระวังตัว คือ คิดด้วยสติสัมปชัญญะที่ดี"
 
          สวัสดี สุขภาวะดี ปีใหม่ครับ
 

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2561)

การเล่นพนันนั้น เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงไม่น้อย เพราะไม่ใช่เพียงแค่สูญเสียเงินทอง แต่หลายครั้งนำพาไปซึ่งการสูญเสียความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง และทำให้เกิดความเครียด

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120