สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2560)

สสส. อยากชวนทุกท่าน ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นำเวลาเหล่านี้ไปร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยกัน

12 กรกฎาคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2560)

  หากเราก็อยากมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี ต้องคิดร่วมสร้างจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก่อน จะค่อยๆ ขยายไปจนถึงสิ่งแวดล้อมประเทศและโลก

  05 มิถุนายน 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2560)

  เนื่องจากสังคมสูงอายุ จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในลักษณะเฉพาะ ต้องวางแผนทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และทำให้ประชาชนมีความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุทั้งในส่วนเศรษฐกิจและสุขภาพ

  01 พฤษภาคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2560)

  ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมเล่นน้ำปลอดเหล้า ทำให้บรรยากาศของการเล่นสงกรานต์เหมาะสำหรับทุกคน สามารถเล่นได้อย่างปลอดภัย และยังส่งผลไปถึงการหยุดอุบัติเหตุจากการเล่นน้ำสงกรานต์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

  04 เมษายน 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2560)

  ความปลอดภัยถือเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนต้องได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ ซึ่งการทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค

  01 มีนาคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกุมภาพันธ์ 2560)

  สุขภาวะทางเพศ ป็นเรื่องที่มีหลากหลายมิติ ที่ต้องการการดูแลแก้ปัญหา

  01 กุมภาพันธ์ 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2560)

  การอ่าน 'คำพ่อสอน' ถ้าอ่านเป็นความรู้เท่านั้นจะไม่เข้าใจตลอด ต้องปฏิบัติ

  05 มกราคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2559)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2559)

  งานอาสาสมัครเป็นหนึ่งในโอกาสของการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาที่มีทั้งความหลากหลายและทำให้คนได้มีประสบการณ์จากการทำความดี

  01 ธันวาคม 2559
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2559)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2559)

  พวกเรา ชาว สสส. ยังคงเป็นกำลัง และแรงหนุนที่จะทำให้คนไทยมาร่วมกันสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนตามรอยพ่อสืบต่อไป

  03 พฤศจิกายน 2559
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2559)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2559)

  การสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนนั้น ไม่ใช่เฉพาะแค่ในห้องเรียน แต่การสร้างกิจกรรมนอกห้องเรียน เป็นการช่วยเสริมสร้างทั้ง IQ และ EQ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมให้เป็นพื้นฐานแก่เด็ก เยาวชนต่อไปในอนาคต

  05 ตุลาคม 2559
 • ...ดูเพิ่มเติม...

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2560)

สสส. อยากชวนทุกท่าน ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นำเวลาเหล่านี้ไปร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยกัน

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120