รอบรู้เรื่องโครงการ

  • 'ซั้งกอ' ต่อชีวิตประมงชายฝั่ง

    ดูเพิ่มเติม
    25 มิถุนายน 2561 19

    เพิ่มสัตว์น้ำ-เติมรายได้ให้ชุมชน การทำ "ซั้งกอ" แบบง่าย ๆ โดยใช้วัสดุที่ไม่แพงมากนัก ถือเป็นทางรอด ที่จะทำให้ปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำในทะเล

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2561)

การเล่นพนันนั้น เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงไม่น้อย เพราะไม่ใช่เพียงแค่สูญเสียเงินทอง แต่หลายครั้งนำพาไปซึ่งการสูญเสียความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง และทำให้เกิดความเครียด

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120