รอบรู้เรื่องโครงการ

  • ประสานชุมชนแก้วิกฤติเด็กขาดสารอาหาร

    ดูเพิ่มเติม
    24 กรกฎาคม 2560 135

    ฟื้นวิถีถิ่น-ประสานชุมชนแก้วิกฤติเด็กขาดสารอาหาร

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2560)

สสส. อยากชวนทุกท่าน ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นำเวลาเหล่านี้ไปร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยกัน

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120