แนะนำภาคี

  • เสียงที่ระทึก โปรดระลึกว่า โลกนี้ไม่มีใคร `พิการ`

    ดูเพิ่มเติม
    20 กันยายน 2560 24

    ดูหนัง ทำอาหาร อ่านหนังสือ หรือ ปั่นจักรยานไปเที่ยว ฯ ทั้งหมดคือกิจกรรมที่คนตาบอดก็ทำได้ ขอเพียงเชื่อว่า "ความพิการไม่มีอยู่จริง"

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2560)

พวกเราคนสร้างสุข ยังคงยืนยันว่า เส้นทางของเรายังมุ่งมั่นเดินทางสร้างสุขภาวะให้คนไทยอย่างมีพัฒนาการต่อเนื่องต่อไป

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120