• Learning Together Issue : 17

  ดูเพิ่มเติม
  11 สิงหาคม 2560 87

  Learning Together ฉบับนี้...ปลุกกระแสการสร้างวัฒนธรรมงดเหล้าในงานบุญ อ่านบทเรียนจากประเด็นเด่น งดเหล้าเข้าพรรษา จุดเริ่มต้นของใครหลายคนที่ทำเขาเลิกเหล้าถาวร..

 • Learning Together Issue : 16

  Learning Together ฉบับนี้..อ่านบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับ “การใช้ข้อมูลเป็นฐานสู่ความสำเร็จเกินร้อย..พร้อมเจาะลึกบทเรียน 6 กล...

  14 กรกฎาคม 2560 227
 • Learning Together Issue : 15

  Learning Together ฉบับนี้...บทเรียนที่เปลี่ยนแปลงสังคมไทยอย่างมากมายซึ่งใช้เวลากว่า 10 ปีในการขับเคลื่อนงาน.."กว่าจะเป็น...

  29 มิถุนายน 2560 216
 • Learning Together Issue : 14

  Learning Together ฉบับนี้..ติดตาม 3 เส้นทางการขับเคลื่อนงานเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงวั...

  31 พฤษภาคม 2560 297
 • Learning Together Issue : 13

  Learning Together ฉบับนี้ตอกย้ำจุดยืนนำบทเรียนของพลังคนเล็กๆ ของภาคีเครือข่าย เข้ามาร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมกับพลังอาสาสมัคร...

  15 พฤษภาคม 2560 187
 • Learning Together Issue : 11

  Learning Together ฉบับที่ 11 เทศกาลปีใหม่จีน ส่งความสุขด้วย “ ของขวัญจาก พ่อ ” หลักคิดการทรงงาน ให้กับพสกนิกรชาวไทย (ด...

  30 มกราคม 2560 220
 • Learning Together Issue : 10

  Learning Together ฉบับที่ 10 ถ่ายทอดเรื่องราวย้อนรอยสังคมไทยกับระบบสุขภาพที่มีวิวัฒนาการจนก้าวเข้าสู่ แนวคิดร่วมสมัยแห่ง...

  29 ธันวาคม 2559 99
 • Learning Together Issue : 9

  Learning together ฉบับที่ 9 "ตามรอยพ่อ...ส่งเสริมสุขภาพและโภชนการคนไทย” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพร...

  14 พฤศจิกายน 2559 228
 • Learning Together Issue : 8

  Learning Together ฉบับที่ 8 "บทเรียนความสำเร็จเครือข่ายสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย" แนวทางการ...

  14 พฤศจิกายน 2559 100
 • Learning Together Issue : 7

  Learning together ฉบับที่ 7 “กลยุทธ์เด็ด” การสร้างครอบครัวสู่รากฐานสังคมเข้มแข็ง (ดาวโหลดเอกสารได้แล้ววันนี้)

  07 กันยายน 2559 275
 • ...ดูเพิ่มเติม...loading

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2560)

แม่เป็นคนสำคัญยิ่งที่จะดูแลสุขภาพของลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนถึงสุขภาพของสมาชิกครอบครัวโดยรวม จนอาจกล่าวได้ว่า แม่เป็นเสาหลักของสุขภาพครอบครัวอย่างแท้จริง

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120