• Learning Together Issue : 14

  ดูเพิ่มเติม
  31 พฤษภาคม 2560 139

  Learning Together ฉบับนี้..ติดตาม 3 เส้นทางการขับเคลื่อนงานเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ พร้อมข่าวความเคลื่อนไหวตลอดเดือน (ดาวโหลดเอกสารได้แล้ววันนี้)

 • Learning Together Issue : 13

  Learning Together ฉบับนี้ตอกย้ำจุดยืนนำบทเรียนของพลังคนเล็กๆ ของภาคีเครือข่าย เข้ามาร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมกับพลังอาสาสมัคร...

  15 พฤษภาคม 2560 69
 • Learning Together Issue : 11

  Learning Together ฉบับที่ 11 เทศกาลปีใหม่จีน ส่งความสุขด้วย “ ของขวัญจาก พ่อ ” หลักคิดการทรงงาน ให้กับพสกนิกรชาวไทย (ด...

  30 มกราคม 2560 93
 • Learning Together Issue : 10

  Learning Together ฉบับที่ 10 ถ่ายทอดเรื่องราวย้อนรอยสังคมไทยกับระบบสุขภาพที่มีวิวัฒนาการจนก้าวเข้าสู่ แนวคิดร่วมสมัยแห่ง...

  29 ธันวาคม 2559 71
 • Learning Together Issue : 9

  Learning together ฉบับที่ 9 "ตามรอยพ่อ...ส่งเสริมสุขภาพและโภชนการคนไทย” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพร...

  14 พฤศจิกายน 2559 164
 • Learning Together Issue : 8

  Learning Together ฉบับที่ 8 "บทเรียนความสำเร็จเครือข่ายสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย" แนวทางการ...

  14 พฤศจิกายน 2559 69
 • Learning Together Issue : 7

  Learning together ฉบับที่ 7 “กลยุทธ์เด็ด” การสร้างครอบครัวสู่รากฐานสังคมเข้มแข็ง (ดาวโหลดเอกสารได้แล้ววันนี้)

  07 กันยายน 2559 244
 • Learning together Issue 6

  Learning together ฉบับที่ 6 เล่าเรื่องราว “431 วัน กว่าจะได้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” (ดาวโหลดเอกสารได้แล้ววัน...

  10 สิงหาคม 2559 155
 • ห้ามพลาดจดหมายข่าวออนไลน์ ทำไมจึง 30 Seconds ค้นหาคำตอบได้..ในเล่ม

  "30 Seconds" สาระเรื่องราวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ความเคลื่อนไหวในการพัฒนาภาวะผู้นำองค์กรสมัยใหม่ และเปิดต...

  13 กรกฎาคม 2559 13
 • Learning Together Issue : 5

  Learning Together ร่วมกัน เราเรียนรู้ ” ฉบับนี้พบ..พลังสู่การขับเคลื่อนงานบุหรี่ บทเรียนที่เปลี่ยนแปลงสังคมไทย..และ"...

  11 กรกฎาคม 2559 143
 • ...ดูเพิ่มเติม...loading

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2560)

หากเราก็อยากมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี ต้องคิดร่วมสร้างจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก่อน จะค่อยๆ ขยายไปจนถึงสิ่งแวดล้อมประเทศและโลก

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120