• Learning Together Issue 21

  ดูเพิ่มเติม
  28 กุมภาพันธ์ 2561 149

  Learning Together ฉบับนี้..อ่าน 15 ปี การเดินทางของความสุขของสสส.ในการขับเคลื่อนงาน พร้อมหลักสูตรและกิจกรรมดีๆ ที่คัดสรรมาเพื่อภาคีเครือข่ายได้เรียนรู้อีกด้วย

 • Learning Together Issue : 20

  Learning Together ฉบับนี้..อ่านเส้นทางจิตอาสา แรงบันดาลใจของพลังเล็กๆ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

  08 มกราคม 2561 147
 • Learning Together Issue : 19

  Learning Together ฉบับนี้..อ่านกรณีศึกษาและบทเรียนสำคัญ “พลังเยาวชน พลัง (ไม่)เล็กๆ สร้างสรรค์ชุมชนและสังคมให้แข็งแรง” ...

  08 มกราคม 2561 119
 • Learning Together Issue : 18

  Learning Together ฉบับนี้..พบนวัตกรรม “บูรณาการ” ระดับพื้นที่ความสำเร็จสู่การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้...

  12 ตุลาคม 2560 598
 • Learning Together Issue : 17

  Learning Together ฉบับนี้...ปลุกกระแสการสร้างวัฒนธรรมงดเหล้าในงานบุญ อ่านบทเรียนจากประเด็นเด่น งดเหล้าเข้าพรรษา จุดเริ่ม...

  11 สิงหาคม 2560 1K
 • Learning Together Issue : 16

  Learning Together ฉบับนี้..อ่านบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับ “การใช้ข้อมูลเป็นฐานสู่ความสำเร็จเกินร้อย..พร้อมเจาะลึกบทเรียน 6 กล...

  14 กรกฎาคม 2560 1K
 • Learning Together Issue : 15

  Learning Together ฉบับนี้...บทเรียนที่เปลี่ยนแปลงสังคมไทยอย่างมากมายซึ่งใช้เวลากว่า 10 ปีในการขับเคลื่อนงาน.."กว่าจะเป็น...

  29 มิถุนายน 2560 1K
 • Learning Together Issue : 14

  Learning Together ฉบับนี้..ติดตาม 3 เส้นทางการขับเคลื่อนงานเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงวั...

  31 พฤษภาคม 2560 1K
 • Learning Together Issue : 13

  Learning Together ฉบับนี้ตอกย้ำจุดยืนนำบทเรียนของพลังคนเล็กๆ ของภาคีเครือข่าย เข้ามาร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมกับพลังอาสาสมัคร...

  15 พฤษภาคม 2560 1K
 • Learning Together Issue : 11

  Learning Together ฉบับที่ 11 เทศกาลปีใหม่จีน ส่งความสุขด้วย “ ของขวัญจาก พ่อ ” หลักคิดการทรงงาน ให้กับพสกนิกรชาวไทย (ด...

  30 มกราคม 2560 1K
 • ...ดูเพิ่มเติม...loading

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2561)

สสส. ยังคงทำหน้าที่เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120