• Learning Together Issue : 11

  ดูเพิ่มเติม
  30 มกราคม 2560 63

  Learning Together ฉบับที่ 11 เทศกาลปีใหม่จีน ส่งความสุขด้วย “ ของขวัญจาก พ่อ ” หลักคิดการทรงงาน ให้กับพสกนิกรชาวไทย (ดาวโหลดเอกสารได้แล้ววันนี้)

 • Learning Together Issue : 10

  Learning Together ฉบับที่ 10 ถ่ายทอดเรื่องราวย้อนรอยสังคมไทยกับระบบสุขภาพที่มีวิวัฒนาการจนก้าวเข้าสู่ แนวคิดร่วมสมัยแห่ง...

  29 ธันวาคม 2559 49
 • Learning Together Issue : 9

  Learning together ฉบับที่ 9 "ตามรอยพ่อ...ส่งเสริมสุขภาพและโภชนการคนไทย” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพร...

  14 พฤศจิกายน 2559 141
 • Learning Together Issue : 8

  Learning Together ฉบับที่ 8 "บทเรียนความสำเร็จเครือข่ายสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย" แนวทางการ...

  14 พฤศจิกายน 2559 48
 • Learning Together Issue : 7

  Learning together ฉบับที่ 7 “กลยุทธ์เด็ด” การสร้างครอบครัวสู่รากฐานสังคมเข้มแข็ง (ดาวโหลดเอกสารได้แล้ววันนี้)

  07 กันยายน 2559 219
 • Learning together Issue 6

  Learning together ฉบับที่ 6 เล่าเรื่องราว “431 วัน กว่าจะได้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” (ดาวโหลดเอกสารได้แล้ววัน...

  10 สิงหาคม 2559 132
 • ห้ามพลาดจดหมายข่าวออนไลน์ ทำไมจึง 30 Seconds ค้นหาคำตอบได้..ในเล่ม

  "30 Seconds" สาระเรื่องราวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ความเคลื่อนไหวในการพัฒนาภาวะผู้นำองค์กรสมัยใหม่ และเปิดต...

  13 กรกฎาคม 2559 4
 • Learning Together Issue : 5

  Learning Together ร่วมกัน เราเรียนรู้ ” ฉบับนี้พบ..พลังสู่การขับเคลื่อนงานบุหรี่ บทเรียนที่เปลี่ยนแปลงสังคมไทย..และ"...

  11 กรกฎาคม 2559 118
 • Learning Together Issue : 4

  Learning Together ร่วมกัน เราเรียนรู้ ” ฉบับประจำเดือนพฤษภานี้ พบความสำเร็จ "หมอชาวบ้าน" สู่การอัปเดตเวอร์...

  19 พฤษภาคม 2559 214
 • Learning Together Issue : 2

  พบงานสื่อสร้างสรร จะบริหารอย่างไร?? ให้อยู่มือ (ดาวโหลดเอกสารได้แล้ววันนี้)

  25 มีนาคม 2559 426

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2560)

ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมเล่นน้ำปลอดเหล้า ทำให้บรรยากาศของการเล่นสงกรานต์เหมาะสำหรับทุกคน สามารถเล่นได้อย่างปลอดภัย และยังส่งผลไปถึงการหยุดอุบัติเหตุจากการเล่นน้ำสงกรานต์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120