• There is no data.
  • There is no data.
  • สารจาก CEO

    คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2561)

    การเล่นพนันนั้น เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงไม่น้อย เพราะไม่ใช่เพียงแค่สูญเสียเงินทอง แต่หลายครั้งนำพาไปซึ่งการสูญเสียความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง และทำให้เกิดความเครียด

    อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120