ข่าวกิจกรรม

  • เวทีวิชาการความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลสถิติสุขภาพและสังคม

    ดูเพิ่มเติม
    27 มีนาคม 2560 69

    เวทีวิชาการความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลสถิติสุขภาพและสังคม 23 มีนาคม 2560

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2560)

เนื่องจากสังคมสูงอายุ จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในลักษณะเฉพาะ ต้องวางแผนทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และทำให้ประชาชนมีความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุทั้งในส่วนเศรษฐกิจและสุขภาพ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120