ข่าวกิจกรรม

  • สสส.เชิญชวนภาคีร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพลังแผ่นดิน" แชร์สิ่งดีๆ เต็มพื้นที่บนแผ่นดินของพ่อ

    ดูเพิ่มเติม
    28 ตุลาคม 2559 276

    สสส. ขอเชิญชวนภาคีเครือข่าย บอกเล่าเรื่องราวงานดีๆ เพื่อน้อมระลึกถึงแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์ของผู้คนในแผ่นดิน ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผ่านกิจกรรม "จิตอาสาพลั...

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2560)

ความปลอดภัยถือเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนต้องได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ ซึ่งการทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120