คู่มือรู้้จัก สสส.

  • โดย
  • วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
  • อ่าน : 945

ชวนเพื่อนๆ ภาคี มาทำความรู้จัก สสส.เบื้องต้น
ด้วยชุด "คู่มือรู้จัก สสส." 


ดาวโหลดเอกสารได้แล้ววันนี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2561)

ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และประชาชนที่ห็นความสำคัญของปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกัน เพื่อหยุดความสูญเสีย และก้าวไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะอย่างแข็งแรงด้วยกัน

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120