ข่าวกิจกรรม

งานดี..ฟรีอีกแล้วครับท่าน.. สสส.ชวนพี่น้องชาวใต้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัตินักออกแบบ Infographic สื่อสารสุขภาวะ

  • โดย
  • วันที่ 04 พฤษภาคม 2560
  • อ่าน : 3,139
Health Info+ Graphic Workshop @TSU

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วม Health Info+Graphic Workshop
วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 ที่ ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่   https://goo.gl/bwbPXv  หรือ  คลิกที่รูป

กำหนดการ

การอบรมเชิงปฏิบัตินักออกแบบ Infographic สื่อสารสุขภาวะ

20 พฤษภาคม 2560

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 09:30 พิธีเปิดกิจกรรม
09:30 – 10:15 ให้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย
10:15 – 10:30 พักอาหารว่าง
10:30 – 12:00 ให้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย (ต่อ)
12:00 – 13:00 พักอาหารกลางวัน
13:00 – 13:30 กิจกรรมทำความรู้จัก แบ่งกลุ่ม และแจ้งกิจกรรม
13:30 -- 14:45 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Infographic เบื้องต้น และการจัดการข้อมูล (Workshop)
14:45 – 15:00 พักอาหารว่าง
15:00 – 16:30 การสื่อสารให้เป็นภาพใน infographic (Visualization)
16:30 -- 17:30 ทำต้นแบบ Infographic (ร่างแบบ)
17:00 – 18:30 นำเสนอแนวความคิดต้นแบบ และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ (รอบแรก )

21 พฤษภาคม 2560

08:30 – 09:00 ส่งงาน ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 นำเสนอผลงาน และ รับคำแนะนำ (รอบสอง)
10:30 – 10:45 พักอาหารว่าง
10:45 – 12:00 ปรับปรุงผลงานสุดท้าย
12:00 – 13:00 พักอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 ส่งผลงานสุดท้ายและพิมพ์ผลงาน
14:30 – 15:30 พักอาหารว่าง พร้อมเดินดูงาน พูดคุย
15:30 – 16:15 ถอดบทเรียน สรุปงาน มอบรางวัล
16:00 -- 16:30 ปิดกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัตินักออกแบบ Infographic สื่อสารสุขภาวะ เป็นการทำงานร่วมระหว่าง
โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารสุขภาวะออนไลน์ สสส. มูลนิธิหมอชาวบ้านและ Social Technology Institute สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2561)

สสส. ยังคงทำหน้าที่เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120