ข่าวกิจกรรม

งานดี..ฟรีอีกแล้วครับท่าน.. สสส.ชวนพี่น้องชาวใต้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัตินักออกแบบ Infographic สื่อสารสุขภาวะ

  • โดย
  • วันที่ 04 พฤษภาคม 2560
  • อ่าน : 3,188
Health Info+ Graphic Workshop @TSU

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วม Health Info+Graphic Workshop
วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 ที่ ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่   https://goo.gl/bwbPXv  หรือ  คลิกที่รูป

กำหนดการ

การอบรมเชิงปฏิบัตินักออกแบบ Infographic สื่อสารสุขภาวะ

20 พฤษภาคม 2560

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 09:30 พิธีเปิดกิจกรรม
09:30 – 10:15 ให้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย
10:15 – 10:30 พักอาหารว่าง
10:30 – 12:00 ให้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย (ต่อ)
12:00 – 13:00 พักอาหารกลางวัน
13:00 – 13:30 กิจกรรมทำความรู้จัก แบ่งกลุ่ม และแจ้งกิจกรรม
13:30 -- 14:45 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Infographic เบื้องต้น และการจัดการข้อมูล (Workshop)
14:45 – 15:00 พักอาหารว่าง
15:00 – 16:30 การสื่อสารให้เป็นภาพใน infographic (Visualization)
16:30 -- 17:30 ทำต้นแบบ Infographic (ร่างแบบ)
17:00 – 18:30 นำเสนอแนวความคิดต้นแบบ และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ (รอบแรก )

21 พฤษภาคม 2560

08:30 – 09:00 ส่งงาน ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 นำเสนอผลงาน และ รับคำแนะนำ (รอบสอง)
10:30 – 10:45 พักอาหารว่าง
10:45 – 12:00 ปรับปรุงผลงานสุดท้าย
12:00 – 13:00 พักอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 ส่งผลงานสุดท้ายและพิมพ์ผลงาน
14:30 – 15:30 พักอาหารว่าง พร้อมเดินดูงาน พูดคุย
15:30 – 16:15 ถอดบทเรียน สรุปงาน มอบรางวัล
16:00 -- 16:30 ปิดกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัตินักออกแบบ Infographic สื่อสารสุขภาวะ เป็นการทำงานร่วมระหว่าง
โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารสุขภาวะออนไลน์ สสส. มูลนิธิหมอชาวบ้านและ Social Technology Institute สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2562)

แม้อุปสรรคปัญหาจะยังคงขวางหน้าเส้นทางสุขภาวะของเราอยู่ไม่น้อย ก็จงอย่าลืมหยุดชื่นชมความสำเร็จเล็กๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120