ข่าวกิจกรรม

สสส.เชิญชวนภาคีร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพลังแผ่นดิน" แชร์สิ่งดีๆ เต็มพื้นที่บนแผ่นดินของพ่อ

  • โดย
  • วันที่ 28 ตุลาคม 2559
  • อ่าน : 3,029

 

เพื่อน้อมระลึกถึงแนวทางการดำเนินชีวิต
เพื่อประโยชน์ของผู้คนในแผ่นดิน

ตามพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

สสส. ขอเชิญชวนภาคีเครือข่าย บอกเล่าเรื่องราวงานดีๆ ของโครงการ
หรือ หน่วยงานของท่านที่ทำเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเขียนขึ้นใหม่
หรือเรื่องเดิมที่เคยลงในสื่อออนไลน์ไปแล้ว
โดยติด #จิตอาสาพลังแผ่นดิน #palangpandin
และตั้งค่าเป็น “สาธารณะ” (Public) ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาเชื่อมโยงกัน
บน “แผนที่พลังแผ่นดิน”  และปักหมุดร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำความดีในวันต่างๆ
ให้ครบ 365 วัน เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจและสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 

 

 

 


                     

 

                    ภาพ : โครงการฝายมีชีวิต กลุ่ม "พลังอาสา..เท่งเสื้อส้ม" 
                    
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                   
จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมกันส่งต่อสิ่งดีๆ ให้เกิดเป็นพลังบนแผ่นดินของพ่อต่อไป..

#จิตอาสาพลังแผ่นดิน

#palangpandin

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2562)

แม้อุปสรรคปัญหาจะยังคงขวางหน้าเส้นทางสุขภาวะของเราอยู่ไม่น้อย ก็จงอย่าลืมหยุดชื่นชมความสำเร็จเล็กๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120