ข่าวกิจกรรม

Systems Thinking การคิดกระบวนระบบ งานนี้คือ ดีดี๊

  • โดย
  • วันที่ 01 สิงหาคม 2559
  • อ่าน : 2,466

   อบรมตลาดวิชา ครั้งที่ 2 
   หลักสูตร
   Systems Thinking
  การคิดกระบวนระบบ

  งานนี้ภาคีเครือข่ายแฮปปี้ ..
 กระแสตอบรับ..ดีดี๊
 #เสียงสูง

ปิดกิจกรรมดีๆ ประจำเดือนกรกฎาคมไปแล้ว กับ "อบรมตลาดวิชา ครั้งที่ 2 หลักสูตร Systems Thinking
การคิดกระบวนระบบ"
 โดยสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับมูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม(Civicnet 
Foundation) 
เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมฮิป รัชดาภิเษก  มีภาคีเครือข่ายจากโครงการและแผนงานต่างๆ เข้าร่วมอบรมกันอย่างคัยคั่ง โดยมีอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ วิทยากรนำกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งหลักสูตรในการเรียนรู้ประกอบด้วย วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ แบบฝึกหัด “ตัวฉัน” ใช้แนวคิดที่ว่า "ฉันเป็นส่วนหนึ่งของระบบ" เปิดตนเองให้เพื่อนเข้ามาทำความรู้จัก รับฟังซึ่งกันและกันอย่างเข้าใจ กิจกรรมดีๆ อย่างการใช้ Talking Stick และการสาธิตท่าการต่อสู้ด้วยศิลปะป้องกันตัว ไอคิโด้ คือเรียนรู้การวิเคราะห์พลังคู่ต่อสู้ อ่อนชนะแข็งได้หากวิเคราะห์พลังได้ถูกต้อง หรือมีพลังชีวิตที่เข้มแข็ง

 

       

บรรยากาศการเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีพลัง เร้าใจ และสนุกสนานแม้ได้รับโจทย์ยาก หลายคนสามารถตกผลึกความรู้และนำไปปรับใช้กับแบบฝึกหัดได้อย่างรวดเร็ว  เกิดการรวมกลุ่มที่มีความสัมพันธ์อันดี ทั้งข้ามประเด็นการทำงาน ข้ามเพศวัย และเกิดการเชื่อมงานกันโดยธรรมชาติ   ...  
โอกาสหน้าจะมีหลักสูตรใดย่าสนใจ ติดตามได้ทาง ปฏิทินฝึกอบรม หรือกระดานข่าวประชาสัมพันธ์ นะครับ

 

                                                   

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2561)

สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสร้างปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120