ข่าวกิจกรรม

Systems Thinking การคิดกระบวนระบบ งานนี้คือ ดีดี๊

  • โดย
  • วันที่ 01 สิงหาคม 2559
  • อ่าน : 2,566

   อบรมตลาดวิชา ครั้งที่ 2 
   หลักสูตร
   Systems Thinking
  การคิดกระบวนระบบ

  งานนี้ภาคีเครือข่ายแฮปปี้ ..
 กระแสตอบรับ..ดีดี๊
 #เสียงสูง

ปิดกิจกรรมดีๆ ประจำเดือนกรกฎาคมไปแล้ว กับ "อบรมตลาดวิชา ครั้งที่ 2 หลักสูตร Systems Thinking
การคิดกระบวนระบบ"
 โดยสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับมูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม(Civicnet 
Foundation) 
เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมฮิป รัชดาภิเษก  มีภาคีเครือข่ายจากโครงการและแผนงานต่างๆ เข้าร่วมอบรมกันอย่างคัยคั่ง โดยมีอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ วิทยากรนำกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งหลักสูตรในการเรียนรู้ประกอบด้วย วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ แบบฝึกหัด “ตัวฉัน” ใช้แนวคิดที่ว่า "ฉันเป็นส่วนหนึ่งของระบบ" เปิดตนเองให้เพื่อนเข้ามาทำความรู้จัก รับฟังซึ่งกันและกันอย่างเข้าใจ กิจกรรมดีๆ อย่างการใช้ Talking Stick และการสาธิตท่าการต่อสู้ด้วยศิลปะป้องกันตัว ไอคิโด้ คือเรียนรู้การวิเคราะห์พลังคู่ต่อสู้ อ่อนชนะแข็งได้หากวิเคราะห์พลังได้ถูกต้อง หรือมีพลังชีวิตที่เข้มแข็ง

 

       

บรรยากาศการเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีพลัง เร้าใจ และสนุกสนานแม้ได้รับโจทย์ยาก หลายคนสามารถตกผลึกความรู้และนำไปปรับใช้กับแบบฝึกหัดได้อย่างรวดเร็ว  เกิดการรวมกลุ่มที่มีความสัมพันธ์อันดี ทั้งข้ามประเด็นการทำงาน ข้ามเพศวัย และเกิดการเชื่อมงานกันโดยธรรมชาติ   ...  
โอกาสหน้าจะมีหลักสูตรใดย่าสนใจ ติดตามได้ทาง ปฏิทินฝึกอบรม หรือกระดานข่าวประชาสัมพันธ์ นะครับ

 

                                                   

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2561)

สสส. ยังคงทำหน้าที่เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120