รอบรู้เรื่องโครงการ

Learning Together Issue : 3

  • โดย
  • วันที่ 12 เมษายน 2559
  • อ่าน : 3,526

ของดีต้องบอกต่อ... 
อัดแน่นด้วยสาระการเรียนรู้ กับหลักสูตรและกิจกรรมตลอดเดือน

พบกับเรื่องเด่น เส้นทางสู่ถนนข้าวเหนียว ...ต้นแบบสงกรานต์ปลอดเหล้าเป็นสงกรานต์ปลอดเหล้าตระกูลข้าว ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย

 

ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ กิจกรรม หลักสูตรการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
สู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพอีกมากมายชวนติดตาม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ที่เดียว 
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าเดือนพฤษภาคม
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลดเอกสารได้แล้ว ...

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2561)

สสส. ยังคงทำหน้าที่เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120