ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดงาน สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ ภาคเหนือ คึกคักขบวนนักวิชาการแน่น..

  • โดย
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
  • อ่าน : 1,446

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดงาน สานงาน เสริมพลัง  ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ : ภาคเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559  ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จ.เชียงใหม่ 

ในการจัดการประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบการจัดเวทีภาคเตรียมการนำเสนอผลงานสุขภาวะที่หลากหลาย รวมถึงหาแนวทางการทำงานที่จะเชื่อมร้อยการทำงานร่วมกันในภูมิภาค ซึ่งเวทีครั้งนี้เป็นการทำความเข้าใจถึงเป้าหมายการจัดงาน กำหนดประเด็นการนำเสนอผลงานสุขภาวะในประเด็นต่างๆ  ผลการหารือได้วิเคราะห์ประเด็นในการนำเสนอ 5 ด้าน คือ 
ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านความมั่นคงทางอาหาร, ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

ซึ่งในแต่ละด้านจะครอบคลุมประเด็นการทำงานสุขภาวะในมิติต่างๆ ของภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยการดำเนินงานหลังจากนี้ จะมีการนัดหมายเพื่อจัดทำรายละเอียดการนำเสนอในเวทีอีกครั้ง โดยจะเชิญภาคีหลักๆ ในแต่ละด้านมาร่วมออกแบบการจัดเวทีเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2562)

แม้อุปสรรคปัญหาจะยังคงขวางหน้าเส้นทางสุขภาวะของเราอยู่ไม่น้อย ก็จงอย่าลืมหยุดชื่นชมความสำเร็จเล็กๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120