ข่าวกิจกรรม

โครงการบ้านพลังใจ เพิ่มพลังชีวิต ภาคีเครือข่าย สสส.

  • โดย
  • วันที่ 25 ธันวาคม 2558
  • อ่าน : 851

โครงการบ้านพลังใจ เพิ่มพลังชีวิต ภาคีเครือข่าย สสส. thaihealth

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับมูลนิธิ ดร. คุณแม่สิริ กรินชัย จัดอบรม หลักสูตรบ้านพลังใจ เพิ่มพลังชีวิต ภาคีเครือข่าย สสส. รุ่นที่ 1

โครงการบ้านพลังใจ เพิ่มพลังชีวิต ภาคีเครือข่าย สสส. thaihealth

โครงการบ้านพลังใจ เพิ่มพลังชีวิต ภาคีเครือข่าย สสส. thaihealth

โครงการบ้านพลังใจ เพิ่มพลังชีวิต ภาคีเครือข่าย สสส. thaihealth

วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม จังหวัดนครนายก ผู้เข้าอบรม จำนวน 17 คน ประกอบด้วยภาคีเครือข่าย ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ/แผนงาน โดยวิทยากรจากมูลนิธิ ดร.คุณแม่สิริ กรินชัย ได้แก่ พระอาจารย์มหานภัณต์ สนุติภทุโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ อาจารย์กรรณิกา ธรรมเกษร อาจารย์นพเก้า ไชยะบุรินทร์ อาจารย์ทิพาพันธ์ สุนทรพิพิธ และอาจารย์อาจารย์วรรณธรรม์ พงษ์พรรณากูล เนื้อหาประกอบด้วย การบรรยายธรรมะที่หลากหลาย เช่น “เรียนรู้โลกนอก สู่โลกใน” “ทำงานอย่างมีธรรม” “แนวทางการ ดับทุกข์ด้วยปัญญา” “ไขรหัสชีวิตด้วยธรรมมะสู่ความเป็นผู้นำ” การเจริญสติตามแนวสติปัฎฐาน ๔ การสนทนาธรรม กิจกรรมสัมพันธ์ และการบริหารกายรับอรุณ กระบวนเรียนเรียนรู้เน้นการฝึกเจริญสติปัฎฐาน 4 โดยวิธีดูอาการเคลื่อนไหว (การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย) และดูอารมณ์ (การเปลี่ยนแปลงทางจิต) ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเดินจงกลม นั่งสมาธิ บริหารร่างกาย ทบทวนหลักคิดจากธรรมะสู่การปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต ภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย สงบ ซึ่งช่วยเพิ่มพลังชีวิตในการปฏิบัติงานให้ลุล่วงต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2560)

แม่เป็นคนสำคัญยิ่งที่จะดูแลสุขภาพของลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนถึงสุขภาพของสมาชิกครอบครัวโดยรวม จนอาจกล่าวได้ว่า แม่เป็นเสาหลักของสุขภาพครอบครัวอย่างแท้จริง

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120