ข่าวกิจกรรม

อบรมหลักสูตร Buzan Basic Mind Mapping Workshop

  • โดย
  • วันที่ 25 ธันวาคม 2558
  • อ่าน : 824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมหลักสูตร Buzan Basic Mind Mapping Workshop thaihealth

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ จัดอบรม “หลักสูตร Buzan Basic Mind Mapping Workshop รุ่นที่ 2”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2558 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 34 คน ประกอบด้วยภาคีเครือข่าย ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ/แผนงาน จำนวน 31 คน และเจ้าหน้าที่ สสส. จำนวน 3 คน โดยวิทยากรรับอนุญาตจากโทนีบูซาน ได้แก่ อาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์ และอาจารย์ลัดดาวัลย์ ชูช่วย เนื้อหาประกอบด้วย ความสำคัญและการทำงานของสมอง ความจำและการฟื้นความจำ ตลอดจนวิธีการเขียน Mind Map ที่ถูกต้อง ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิดกว้าง-คิดลึก รวมทั้งฝึกการเขียน Mind Map ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว อาทิ การวางแผนงานตามโครงการ การนำ Mind Map ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น
อบรมหลักสูตร Buzan Basic Mind Mapping Workshop thaihealth

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2560)

ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมเล่นน้ำปลอดเหล้า ทำให้บรรยากาศของการเล่นสงกรานต์เหมาะสำหรับทุกคน สามารถเล่นได้อย่างปลอดภัย และยังส่งผลไปถึงการหยุดอุบัติเหตุจากการเล่นน้ำสงกรานต์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120