ข่าวกิจกรรม

อบรมหลักสูตร Buzan Basic Mind Mapping Workshop

  • โดย
  • วันที่ 25 ธันวาคม 2558
  • อ่าน : 4,255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมหลักสูตร Buzan Basic Mind Mapping Workshop thaihealth

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ จัดอบรม “หลักสูตร Buzan Basic Mind Mapping Workshop รุ่นที่ 2”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2558 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 34 คน ประกอบด้วยภาคีเครือข่าย ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ/แผนงาน จำนวน 31 คน และเจ้าหน้าที่ สสส. จำนวน 3 คน โดยวิทยากรรับอนุญาตจากโทนีบูซาน ได้แก่ อาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์ และอาจารย์ลัดดาวัลย์ ชูช่วย เนื้อหาประกอบด้วย ความสำคัญและการทำงานของสมอง ความจำและการฟื้นความจำ ตลอดจนวิธีการเขียน Mind Map ที่ถูกต้อง ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิดกว้าง-คิดลึก รวมทั้งฝึกการเขียน Mind Map ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว อาทิ การวางแผนงานตามโครงการ การนำ Mind Map ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น
อบรมหลักสูตร Buzan Basic Mind Mapping Workshop thaihealth

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2562)

แม้อุปสรรคปัญหาจะยังคงขวางหน้าเส้นทางสุขภาวะของเราอยู่ไม่น้อย ก็จงอย่าลืมหยุดชื่นชมความสำเร็จเล็กๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120