ข่าวกิจกรรม

เสริมสร้างการเรียนรู้เครือข่ายภาคี สสส. ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ กับแชร์สร้างสุขครั้งที่ 4

  • โดย
  • วันที่ 20 ตุลาคม 2558
  • อ่าน : 883

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. ร่วมกับโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เครือข่ายภาคี สสส. ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ “วงแชร์ (share) สร้างสุข” จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วงแชร์สร้างสุข ครั้งที่ 4 :  สื่อสาร สร้างสรรค์ บรรลุผล...บริหารอย่างไรให้อยู่มือ
เมื่อวันที่   16-17 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ  โรงแรมบัดดี้ โอเรลทอล ริเวอร์ไซด์ โดยมี ภาคีเครือข่าย สสส.

วงแชร์ (share) สร้างสุขได้เปิดพื้นที่ให้ภาคีเครือข่าย สสส. ที่เป็นกรณีศึกษาได้โชว์และแชร์วิธีการสื่อสารงานสู่สาธารณะ
สื่อรณรงค์ของแผนงาน
/โครงการ อาทิ โชว์และแชร์ 1 เป็นการสร้างพื้นที่การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online & Offline
กรณีศึกษา  1) www.gotoknow.org แชร์ประเด็นการสร้าง พื้นที่แลกเปลี่ยนที่มีคนเข้าเป็นจำนวนมาก วิธีการสร้าง รักษา
และการขยายชุมชนออนไลน์
กรณีศึกษา 2) แผนส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่ชุมชน  แชร์วิธีการสื่อสารในพื้นที่ผ่านสื่อวัฒนธรรมและกิจกรรมการอ่าน โชว์และแชร์

  

 

 

นอกจากนี้ ส่วนที่ 2 เป็นการบริหารและเผยแพร่เนื้อหาให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงง่ายและโดนใจ กรณีศึกษา 1) เว็บไซต์หมอชาวบ้าน แชร์การจัดการและการใช้ข้อมูลจำนวนมากในการสื่อสารสู่สาธารณะ การสร้างจำนวนยอดผู้เข้าชมที่มีจำนวนมาก กรณีศึกษา 2) สื่อ info graphic ของ มูลนิธิชีววิถี (Biothai) โชว์สื่อที่ผลิตสร้างสรรขึ้นเองอย่างง่ายๆ ด้วยตนเอง เช่น เฟสบุ๊ค info graphic ง่ายๆ แชร์การแปลงข้อมูลที่ยากเชิงวิชาการนำแสนอให้เป็นเรื่องง่ายและแหลมคม กรณีศึกษา 3) Page พระไพศาล วิสาโล แบ่งปันเทคนิคการสื่อสารเรื่องซับซ้อน เชิงนามธรรม นำเสนอให้จับความสนใจ เข้าถึงผู้รับ โชว์และแชร์

 

สำหรับส่วนที่ 3 เป็นการบริหารสื่อเพื่อโน้มน้าวให้เกิดมุมมอง ค่านิยม และพฤติกรรมแนวใหม่ กรณีศึกษา 1) การผลิตหนังสั้น และสื่อทางเลือก โดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการฯ แชร์ “กระบวนการ” ทำหนังสั้น และคุณสมบัติของหนังสั้นเพื่อให้คนรู้จักและเข้าใจคนพิการ หนังสั้น 1 ในสื่อทางเลือกที่ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย กรณีศึกษา 2) สื่อสารผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอแนวคิด “กินเปลี่ยนโลก” แชร์วิธีการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายผ่านประสบการณ์ร่วมและการทำกิจกรรมร่วมกัน ทุกช่วงเติมเต็มด้วยวิทยากรรับเชิญ อาทิ คุณสุภาวดี หาญเมธี  บริษัทรักลูกกรุ๊ป , คุณทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ “หมอ” การ์ตูนนิสต์ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ และ Bangkok post , อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสุขภาพ  , คุณชามานันท์ สุจริตกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารงานลดปัจจัยเสี่ยงหลัก และเสริมด้วยกิจกรรม workshop : info graphic แบบง่าย...สร้างได้ด้วยมือเรา

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120