วิดีโอชุดสื่อการสอนด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

  • โดย
  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
  • อ่าน : 1,676

 

                 ชุดสื่อการสอน “การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ” ภาคีเครือข่ายของ สสส.จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการโครงการด้านการเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง ควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ ผลงานที่ต้องส่ง สสส .และ Application ที่จะทำให้ภาคีเครือข่ายรู้จักกันมากขึ้นหากคุณอยากรู้ว่า ถ้าได้รับทุนจาก สสส. จะบริหารจัดการการเงินโครงการอย่างไร? เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง.....หาคำตอบได้ที่นี่

 

Part 1 การบริหารจัดการโครงการด้านการเงิน
หากคุณอยากรู้ว่า ถ้าได้รับทุนจาก สสส. จะบริหารจัดการการเงินโครงการอย่างไร? เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง.....หาคำตอบได้ที่นี่ 

Part 3 การจัดซื้อ/จัดจ้าง และควบคุมวัสดุครุภัณฑ์
การจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องมีกระบวนการอย่างไร? วงเงินเท่าไหร่ต้องมีการคัดเลือก? ได้ของมาแล้วต้องทำยังไง ?
ลองมาดูกันค่ะ

Part 4 ผลงานที่นำส่ง สสส.
ผลงานที่ต้องนำส่ง สสส. เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากต่อโครงการที่จะช่วยให้การดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ และสำหรับผลงานที่ต้องส่งตามแนวทางการบริหารจัดการของ สสส. จะมีอะไรบ้างนั้น?
ลองทำความเข้าใจกันผ่าน VDO นี้ค่ะ

Part 5 แนะนำโปรแกรม และ application ที่ช่วยในการทำงานของภาคี
สสส. ได้มีการพัฒนาโปรแกรม และ application ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ภาคีทำงานง่ายขึ้น และรู้จักเพื่อนภาคีมากขึ้น ลองดูกันว่ามีโปรแกรมหรือ application อะไรบ้างที่น่าสนใจกันนะค่ะ

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2560)

หากเราก็อยากมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี ต้องคิดร่วมสร้างจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก่อน จะค่อยๆ ขยายไปจนถึงสิ่งแวดล้อมประเทศและโลก

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120