วิดีโอชุดสื่อการสอนด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

  • โดย
  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
  • อ่าน : 1,786

 

                 ชุดสื่อการสอน “การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ” ภาคีเครือข่ายของ สสส.จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการโครงการด้านการเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง ควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ ผลงานที่ต้องส่ง สสส .และ Application ที่จะทำให้ภาคีเครือข่ายรู้จักกันมากขึ้นหากคุณอยากรู้ว่า ถ้าได้รับทุนจาก สสส. จะบริหารจัดการการเงินโครงการอย่างไร? เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง.....หาคำตอบได้ที่นี่

 

Part 1 การบริหารจัดการโครงการด้านการเงิน
หากคุณอยากรู้ว่า ถ้าได้รับทุนจาก สสส. จะบริหารจัดการการเงินโครงการอย่างไร? เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง.....หาคำตอบได้ที่นี่ 

Part 3 การจัดซื้อ/จัดจ้าง และควบคุมวัสดุครุภัณฑ์
การจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องมีกระบวนการอย่างไร? วงเงินเท่าไหร่ต้องมีการคัดเลือก? ได้ของมาแล้วต้องทำยังไง ?
ลองมาดูกันค่ะ

Part 4 ผลงานที่นำส่ง สสส.
ผลงานที่ต้องนำส่ง สสส. เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากต่อโครงการที่จะช่วยให้การดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ และสำหรับผลงานที่ต้องส่งตามแนวทางการบริหารจัดการของ สสส. จะมีอะไรบ้างนั้น?
ลองทำความเข้าใจกันผ่าน VDO นี้ค่ะ

Part 5 แนะนำโปรแกรม และ application ที่ช่วยในการทำงานของภาคี
สสส. ได้มีการพัฒนาโปรแกรม และ application ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ภาคีทำงานง่ายขึ้น และรู้จักเพื่อนภาคีมากขึ้น ลองดูกันว่ามีโปรแกรมหรือ application อะไรบ้างที่น่าสนใจกันนะค่ะ

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2560)

แม่เป็นคนสำคัญยิ่งที่จะดูแลสุขภาพของลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนถึงสุขภาพของสมาชิกครอบครัวโดยรวม จนอาจกล่าวได้ว่า แม่เป็นเสาหลักของสุขภาพครอบครัวอย่างแท้จริง

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120