แนะนำภาคี

วิชาชีพทันตแพทย์ช่วยคนไข้ 'เลิกบุหรี่'

  • โดย
  • วันที่ 23 มิถุนายน 2558
  • อ่าน : 11,858

วิชาชีพทันตแพทย์กับการควบคุมยาสูบ thaihealth

“เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์” หนึ่งในองค์กรที่ทำงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยเน้นพัฒนาทันตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อช่วยผู้ป่วยในการบริการเลิกบุหรี่

ทพ.ญ.เรวดี ต่อประดิษฐ์ เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์เพื่อการควบคุมยาสูบ เล่าถึงการทำงานของเครือข่ายในช่วงที่ผ่านมาว่า ทางเครือข่ายมีงานสำคัญหลักๆ อยู่ 6 ด้าน ได้แก่

1. ผลักดันคลินิกทันตกรรมในเขตกรุงเทพมหานครต้องปลอดบุหรี่ 100% และการส่งเสริมให้งานบริการเลิกบุหรี่เป็นงานประจำ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ

วิชาชีพทันตแพทย์กับการควบคุมยาสูบ thaihealth2. การพัฒนาคลินิกทันตกรรมของโรงพยาบาลสาธารณสุขทุกแห่ง ให้มีระบบการดูแลผู้ป่วยในการบริการเลิกบุหรี่ และผลักดันให้เป็นงานประจำซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากมาก ดังนั้นจึงมีการเพิ่มเรื่องคัดกรองมะเร็งช่องปากเข้าไป ซึ่งก็กำลังพยายามทำอย่างเต็มที่

3. ขยายผลจากในส่วนของราชการไปยังคลินิกเอกชน ซึ่งทางเครือข่ายมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 367 แห่ง และก็ได้รับความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์การไม่สูบบุหรี่เป็นอย่างดี

 4. พัฒนาบุคลากรในระดับนิสิต นักศึกษาทันตแพทย์ และภาควิชาทันตภิบาลของทุกสถาบันให้มีการเรียนการสอนและมีการปัจฉิมนิเทศในนักศึกษาปีสุดท้ายก่อนที่จะเรียนจบและออกไปทำงานจริงเพื่อให้พวกเขาได้รู้จักและเปลี่ยนทัศนคติในการช่วยคนไข้ให้เลิกบุหรี่

5. นอกจากนี้ยังมีการพัฒนานิสิต นักศึกษาทันตแพทย์ในทุกชั้นปี และการสนับสนุนทุนให้พวกเขาได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์เลิกบุหรี่ อย่างน้อยในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งถือว่าได้รับความร่วมมือจากทุกสถาบันเช่นเดียวกัน

วิชาชีพทันตแพทย์กับการควบคุมยาสูบ thaihealth

6. ในส่วนของนวัตกรรม ปีนี้ได้มี โครงการ “NO NO กระต่ายขาเดียว” ยืนยันไม่สูบบุหรี่ โดยนำเข้าไปเป็นสื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสอนให้เด็กรู้จักการปฏิเสธบุหรี่

ทั้งนี้จากงานวิจัยพบว่า มีเด็กจำนวนมากที่อยู่ในครอบครัวที่สูบบุหรี่ เช่น พ่อแม่ใช้ให้ลูกไปซื้อบุหรี่ ดังนั้นการสอนให้เด็กรู้พิษภัยของบุหรี่และเรียนรู้การปฏิเสธบุหรี่ ถือว่าเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งที่จะช่วยป้องกันนักสูบหน้าใหม่ด้วย  

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวจาก “เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมยาสูบ” ได้ที่เว็บไซต์ http://thaidentistagainsttobacco.org/ หรือติดต่อสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 

 

เรื่องโดย ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.or.th

 

 

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2561)

สสส. ยังคงทำหน้าที่เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120