ปริมาณการบริโภคน้ำอัดลมต่อคนของไทยสูงที่สุดในอาเซียน

โดย
| |
อ่าน : 668

ศูนย์วิจัย กสิกรไทย เผยสถิติ ปริมาณการบริโภคน้ำอัดลมต่อคนของไทย ปี 2554 สูงที่สุดในอาเซียน

คิดเป็น 41.30 ลิตร/คน/ปี

 

 

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • งดเหล้า...เข้าพรรษา -
  • แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงโรค NCDs -
  • ประกวดภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ หัวข้อ เขตห้ามสูบบุหรี่ -
  • เคล็ดลับดีๆ ต่อสุขภาพ ตอนที่ 2 -
  • ครงการพัฒนาข้าราชการในการใช้ ICT อย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สามัคคี  ปลูกผัก กิน คน อุดมทรัพย์ ครอบครัว ชุมชน  ธีระพงษ์ รอดประเสริฐ  สำนักวิจัย นโยบายสร้างเสริมสุขภาพ  มนุษย์ออฟฟิศ  ความมีวินัย  ซ้อมแผน  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth สื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ e-learning  สหพันธ์ผู้ใช้และนักจักรยานแห่งยุโรป  กุนเชียง  พัฒนากฎระเบียบ  นักจัดการสุขภาพครอบครัว  โรคที่ป่วยในอาคาร  รถกระบะ  วัสดุเหลือใช้  ด้อยโอกาส  ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์  วันหยุด  พุทธชยันตี 2  เสพยา  เยาวชนและครอบครัว  จิตแพทย์  เครือข่ายจักรยานอัจฉริยะ  โรคความดันโลหิต  ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม