8
Dec
2017
3 อาการบ่งบอกว่าลูกเป็นโรคไฮเปอร์ Categories : โรคต่างๆ
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

โรคไฮเปอร์ 

หรือ ADHD เป็นกลุ่มอาการของโรคที่พบในเด็ก เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นโรคที่มาจากพันธุกรรม เป็นมาโดยกำเนิด เนื่องจากอาการไม่เด่นชัด แต่จะแสดงออกมาทางพฤติกรรมต่างๆ พ่อแม่สามารถสังเกตุได้ว่า ลูกเป็นโรคไฮเปอร์หรือไม่ โดยสังเกตุจากอาการต่างๆ ได้แก่

  • จดจ่อกับอะไรนานๆไม่ได้ อาการสมาธิสั้น สังเกตุได้ง่ายที่สุดในชั้นเรียน จะไม่มีสมาธิเรียน ทำงานที่รับมอบหมายไม่เสร็จ เหม่อลอย อาการเซื้องซึม 
  • อดทนรออะไรไม่ได้ ใจร้อน รอคิวไม่ได้ ชอบพูดแทรก ทำงานไม่ครบตามที่ได้รับมอบหมาย 
  • ดื้อจนไม่สามารถควบคุมได้ พูดไม่ฟัง ลงโทษไม่กลัว อยู่นิ่งไม่ได้ 

เมื่อพบว่าลูกของท่านมีอาการตามที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ต้องกังวลใจ เพราะ สามารถรักษาได้ โดยการปรับพฤติกรรม เพียงแต่พ่อแม่จะต้องให้เวลากับลูกมากขึ้น ร่วมกับการพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาการรักษา ร่วมกัน เพราะ พ่อแม่เป็นคนที่อยู่กับลูกมากที่สุด แต่จะต้องใช้เวลาและ ความอดทนเป็นอย่างมาก ความรักความอบอุ่นในครอบครัว จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก  

 

โรคไฮเปอร์, เด็กสมาธิสั้น, เด็กดื้อ, เด็กอยู่ไม่สุข, เด็กอยู่นิ่งไม่ได้
หน้าหลักบล็อก