6
September
2017
ปลูกสวนไว้กลางใจลูก Categories : โรงเรียนของพ่อแม่
2 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 

#สร้างสวนไว้กลางใจลูก
พ่อแม่ ล้วนเป็นผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์ไว้ให้กับโลก เราคือผู้ที่มีส่วนในการร่วมสร้างสวนแห่งมนุษยชาติ และตกแต่งสวนในโลกใบนี้ร่วมกัน
บางเมล็ด ถูกคัดสรร และบรรจงปลูก มีการเตรียมดิน เลี้ยงไว้ในกระถางจนพร้อมก่อน จึงจะนำไปลงดิน ทำให้รอดพ้นอันตรายจากศัตรูพืชและวัชพืช
แต่บางเมล็ด มันถูกหว่านอย่างเสรี ถ้าโชคดีตรงนั้นเป็นดินดี เหมาะสมต่อการเติบโต ไม่มีแมลงร้ายและวัชพืช มันก็อาจเติบโตไปด้วยดี
แต่ก็มีบางเมล็ดบนโลกใบนี้ ที่มันเติบโตไปเป็นเพียงวัชพืช เป็นแค่ต้นกาฝาก ที่ไม่มีใครต้องการ
ทุกๆเมล็ดพันธ์ุล้วนแตกต่างกัน ด้วยต้นกำเนิดที่ต่างกันไป บางต้นสมบูรณ์ดีก็ย่อมให้ผลรวมถึงเมล็ดพันธุ์ที่ดี บางต้นไม่สมบูรณ์ คุณภาพก็ผิดแผกแตกต่างกัน ที่ต้องตระหนักไว้คือ ตัวเราที่เป็นผู้ปลูก เราใส่ใจแค่ไหน
จริงๆแล้ว มีวิธีที่เราสามารถที่จะทำให้ทุกๆเมล็ดพันธุ์ มีคุณภาพดีเท่าๆกันได้ นั่นคือการ ปลูกสวนไว้ในใจของลูกเรา นั่นคือ #การปลูกจิตสำนึกที่ดี ใส่คุณธรรมและความคิดดีๆไว้ในใจลูกๆ สิ่งเหล่านี้ จะทำให้ต้นมนุษย์ทุกต้น ดีเท่าๆกันได้ แม้ว่าจะต่างต้น ต่างผลแต่ก็สามารถเป็นต้นไม้ที่ดีได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าต้นไหนเกิดจากใคร เกิดที่ใดและเป็นต้นอะไร 
#สวนกลางใจลูก เราเป็นคนปลูก เป็นคนเลี้ยงดู เราสามารถเลือกสิ่งที่จะปลูกลงไป ในความคิด ในสำนึกลูกได้ เราต้องช่วยกันสร้างสวนขึ้น เลือกต้นดีๆปลูกลงไป เพราะเมล็ดคุณธรรม จริยธรรม ความดี ความซื่อสัตย์ ฯลฯ ไว้ในจิตสำนึกลูกๆ ให้มันได้เติบโตไปพร้อมๆกับร่างกายที่เติบใหญ่ขึ้น 
อาจจะมีบ้างที่เราจะพบ ความคิดด้านไม่ดี ความเห็นแก่ตัว ความก้าวร้าว ความคิดอิจฉาริษยา ความโกรธ โมหะโทษะ อารมณ์ร้อน ฉุนเฉียว ฯลฯ เหล่านี้คือ #ศัตรูพืชและวัชพืชในใจ ที่เราต้องหมั่นคอยสอดส่องดูแล และถอนมันออกจากใจลูกไปเสีย เพราะหากปล่อยให้มันเติบโตขึ้นมา มันอาจทำร้ายต้นให้เสียความสมบูรณ์ไปก็เป็นได้
เมื่อเราปลูกจิตสำนึกและความคิดที่ดีอะไรลงไป นั่นก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องหมั่นดูแลต้นนั้นๆให้เติบโตและแข็งแรงที่สุด ให้มันฝังรากแตกกิ่งก้านใบและให้มันมั่นคงแข็งแรง เพราะมันจะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ ป้องกันการพังทลาย จะไม่มีคำว่า แค่อกหัก เสียใจ ผิดหวังแล้วชีวิตพัง 
ถ้าต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในใจลูกแข็งแรงมากพอ มรสุมแห่งชีวิตใดๆก็ทำลายลูกเราได้ยาก หรือถึงแม้จะทำให้ล้ม ก็ฟื้นตัวแล้วลุกขึ้นยืนต้นได้ใหม่อย่างรวดเร็ว
แต่ถ้าเราไม่ใส่ใจในเรื่องนี้ ก็พึงรำลึกไว้ว่า ในโลกใบนี้ วัชพืชและศัตรูพืชมากมายพร้อมจะเข้ามาเป็นภัยและทำร้ายชีวิตลูกเราเสมอ ถ้าลูกเราไม่แข็งแรงพอจากภายใน ต้นไม้ต้นนี้ของเราจะเติบโต สมบูรณ์แข็งแรงก็คงยากขึ้นไปอีก และเราจะเหนื่อยที่จะต้องคอยปกป้องเค้าไปตลอดชีวิต ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำเช่นนั้นได้นานเท่าไหร่ 
ที่ดีที่สุดคือ ทำให้เค้าเติบโตไปพร้อมกับร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง 
มาช่วยกัน #สร้างสวนไว้กลางใจลูก ด้วยกันเถอะ
LINE โรงเรียนพ่อแม่ 
http://line.me/ti/p/%40parentsschool
#สร้างสวนไว้กลางใจลูก
พ่อแม่ ล้วนเป็นผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์ไว้ให้กับโลก เราคือผู้ที่มีส่วนในการร่วมสร้างสวนแห่งมนุษยชาติ และตกแต่งสวนในโลกใบนี้ร่วมกัน
บางเมล็ด ถูกคัดสรร และบรรจงปลูก มีการเตรียมดิน เลี้ยงไว้ในกระถางจนพร้อมก่อน จึงจะนำไปลงดิน ทำให้รอดพ้นอันตรายจากศัตรูพืชและวัชพืช
แต่บางเมล็ด มันถูกหว่านอย่างเสรี ถ้าโชคดีตรงนั้นเป็นดินดี เหมาะสมต่อการเติบโต ไม่มีแมลงร้ายและวัชพืช มันก็อาจเติบโตไปด้วยดี
แต่ก็มีบางเมล็ดบนโลกใบนี้ ที่มันเติบโตไปเป็นเพียงวัชพืช เป็นแค่ต้นกาฝาก ที่ไม่มีใครต้องการ
ทุกๆเมล็ดพันธ์ุล้วนแตกต่างกัน ด้วยต้นกำเนิดที่ต่างกันไป บางต้นสมบูรณ์ดีก็ย่อมให้ผลรวมถึงเมล็ดพันธุ์ที่ดี บางต้นไม่สมบูรณ์ คุณภาพก็ผิดแผกแตกต่างกัน ที่ต้องตระหนักไว้คือ ตัวเราที่เป็นผู้ปลูก เราใส่ใจแค่ไหน
จริงๆแล้ว มีวิธีที่เราสามารถที่จะทำให้ทุกๆเมล็ดพันธุ์ มีคุณภาพดีเท่าๆกันได้ นั่นคือการ ปลูกสวนไว้ในใจของลูกเรา นั่นคือ #การปลูกจิตสำนึกที่ดี ใส่คุณธรรมและความคิดดีๆไว้ในใจลูกๆ สิ่งเหล่านี้ จะทำให้ต้นมนุษย์ทุกต้น ดีเท่าๆกันได้ แม้ว่าจะต่างต้น ต่างผลแต่ก็สามารถเป็นต้นไม้ที่ดีได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าต้นไหนเกิดจากใคร เกิดที่ใดและเป็นต้นอะไร 
#สวนกลางใจลูก เราเป็นคนปลูก เป็นคนเลี้ยงดู เราสามารถเลือกสิ่งที่จะปลูกลงไป ในความคิด ในสำนึกลูกได้ เราต้องช่วยกันสร้างสวนขึ้น เลือกต้นดีๆปลูกลงไป เพราะเมล็ดคุณธรรม จริยธรรม ความดี ความซื่อสัตย์ ฯลฯ ไว้ในจิตสำนึกลูกๆ ให้มันได้เติบโตไปพร้อมๆกับร่างกายที่เติบใหญ่ขึ้น 
อาจจะมีบ้างที่เราจะพบ ความคิดด้านไม่ดี ความเห็นแก่ตัว ความก้าวร้าว ความคิดอิจฉาริษยา ความโกรธ โมหะโทษะ อารมณ์ร้อน ฉุนเฉียว ฯลฯ เหล่านี้คือ #ศัตรูพืชและวัชพืชในใจ ที่เราต้องหมั่นคอยสอดส่องดูแล และถอนมันออกจากใจลูกไปเสีย เพราะหากปล่อยให้มันเติบโตขึ้นมา มันอาจทำร้ายต้นให้เสียความสมบูรณ์ไปก็เป็นได้
เมื่อเราปลูกจิตสำนึกและความคิดที่ดีอะไรลงไป นั่นก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องหมั่นดูแลต้นนั้นๆให้เติบโตและแข็งแรงที่สุด ให้มันฝังรากแตกกิ่งก้านใบและให้มันมั่นคงแข็งแรง เพราะมันจะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ ป้องกันการพังทลาย จะไม่มีคำว่า แค่อกหัก เสียใจ ผิดหวังแล้วชีวิตพัง 
ถ้าต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในใจลูกแข็งแรงมากพอ มรสุมแห่งชีวิตใดๆก็ทำลายลูกเราได้ยาก หรือถึงแม้จะทำให้ล้ม ก็ฟื้นตัวแล้วลุกขึ้นยืนต้นได้ใหม่อย่างรวดเร็ว
แต่ถ้าเราไม่ใส่ใจในเรื่องนี้ ก็พึงรำลึกไว้ว่า ในโลกใบนี้ วัชพืชและศัตรูพืชมากมายพร้อมจะเข้ามาเป็นภัยและทำร้ายชีวิตลูกเราเสมอ ถ้าลูกเราไม่แข็งแรงพอจากภายใน ต้นไม้ต้นนี้ของเราจะเติบโต สมบูรณ์แข็งแรงก็คงยากขึ้นไปอีก และเราจะเหนื่อยที่จะต้องคอยปกป้องเค้าไปตลอดชีวิต ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำเช่นนั้นได้นานเท่าไหร่ 
ที่ดีที่สุดคือ ทำให้เค้าเติบโตไปพร้อมกับร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง 
มาช่วยกัน #สร้างสวนไว้กลางใจลูก ด้วยกันเถอะ
LINE โรงเรียนพ่อแม่ 
http://line.me/ti/p/%40parentsschool

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก