24
Apr
2017
บันทึกจากผู้ป่วยโรคซึมเศร้า Categories : โรคซึมเศร้า
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)
depress panic ความกังวล ซีมเศร้า
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

Suraiya  say
ทำไมต้องเป็นโรคซึมเศร้าด้วยค่ะ

Post : 12 พ.ค. 2560 14:13:46

หน้าหลักบล็อก